विवरण

तपाइँ लगानी गर्न चाहानुहुन्छ, तर तपाइँ एक पूर्ण शुरुआती हुनुहुन्छ र तपाइँलाई थाहा छैन कि स्टक बजार, घर जग्गा र अन्य atypical लगानी संग कहाँ सुरु गर्ने?

यो तालिमले तपाईंलाई लगानीका अवसरहरू फेला पार्न मद्दत गर्नेछ जुन तपाईंका लागि उपलब्ध छन् र जुन तपाईंको लगानीकर्ता प्रोफाइल र तपाईंको वित्तीय उद्देश्यहरूमा अनुकूलित छन्।
तपाईंसँग कुनै लगानीको ज्ञान छैन, नडराउनुहोस्, हामी यसलाई चरणबद्ध रूपमा लिनेछौं।