2025 सम्म नि: शुल्क Linkedin लर्निंग प्रशिक्षण

सहयोग कर्मचारीको लागि सबैभन्दा मूल्यवान सीपहरू मध्ये एक भएको छ। तसर्थ, विभिन्न सहयोग उपकरणहरूमा डिजिटल साक्षरताले तपाईंलाई आफ्ना सहकर्मीहरूका बीचमा उभिन र अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यस पाठ्यक्रममा, तपाइँको प्रशिक्षकले तपाइँलाई तपाइँको वर्तमान परियोजनाहरूमा तपाइँको टोलीका सदस्यहरू र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि विशेष Microsoft 365 उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनेछ। पाठ्यक्रम पछि, तपाईं टोली र SharePoint प्रयोग गरेर अझ प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।

मूल साइट → मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  व्यावसायिक प्रशिक्षणको सुधार: के सम्झनु पर्छ!