les सामाजिक सञ्जालहरू हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो। तिनीहरू संचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर पनि सक्छ यातायात उत्पन्न तपाइँको वेबसाइट मा।
राम्रोसँग प्रयोग गर्दा, Pinterest गर्न सक्छन् तपाइँको वेबसाइट ट्राफिक बढावा र तपाइँको कामको लागि एक महान शोकेस हुन।

यस नि: शुल्क ट्यूटोरियलमा, तपाइँको पहिलो चरणहरू Pinterest मा, हामी हेर्नेछौं:

  • एक पेशेवर Pinterest खाता को निर्माण,
  • तपाईको प्रोफाइल को कन्फिगरेसन,
  • तालिका र उप-तालिकाको निर्माण ...