De werknemer dient bij Transitions Pro een aanvraag in voor financiële ondersteuning van zijn professionele transitieproject na akkoord van de werkgever ten behoeve van professioneel transitieverlof. Dit verzoek omvat met name de beschrijving van het omscholingsproject en de beoogde opleiding.

Om zich te laten begeleiden bij zijn keuze van omscholing en bij de invulling van zijn dossier, kan de werknemer ondersteuning krijgen van een professionele ontwikkelingsadviseur (PBO). Het CEP informeert, begeleidt en helpt de medewerker om zijn project te formaliseren. Hij stelt een financieringsplan voor.

Transitions Pro bekijkt het dossier van de medewerker. Zij controleren of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot PTP's. Zij gaan na of het omscholingsproject niet valt onder de verplichting van de werkgever om de werknemers aan te passen aan hun werkplek, aan verandering van baan en aan hun voortgezette tewerkstelling. Ze onderzoeken de relevantie van het professionele project aan de hand van de volgende cumulatieve criteria:

De consistentie van de TPP : voor de verandering van beroep moet een certificerende opleiding worden gevolgd. In dit kader dient de werknemer in zijn dossier aan te tonen dat hij op de hoogte is van de werkzaamheden, de voorwaarden

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Beveilig uw apps