Print Friendly, PDF & Email

Wat de opleidingskosten betreft, mobiliseert de werknemer de op zijn persoonlijke opleidingsrekening (CPF) geregistreerde rechten om zijn opleiding te financieren. Hij kan ook profiteren van aanvullende financiering die aan Transitions Pro wordt betaald door financiers die gemachtigd zijn om betalingen te doen aan het CPF (OPCO, werkgever, lokale autoriteiten, enz.). In dit kader draagt ​​de Transitions Pro de opleidingskosten. Onder bepaalde voorwaarden dekken zij ook de bijkomende kosten bestaande uit transport-, maaltijd- en verblijfkosten. Voor werknemers die punten hebben verworven onder het professionele preventieaccount (C2P), kunnen deze punten gebruiken om hun beroepsopleidingsaccount op te waarderen. Voor meer informatie kunt u de volgende site raadplegen: https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Op het vlak van bezoldiging dekt Transitions Pro de bezoldiging van de werknemer tijdens zijn opleiding, alsook de daaraan verbonden socialezekerheidsbijdragen en de wettelijke en contractuele lasten. Deze vergoeding wordt door de werkgever aan de werknemer betaald, alvorens te worden terugbetaald door de bevoegde Transitions Pro.
In ondernemingen met minder dan 50 werknemers geniet de werkgever op zijn verzoek de terugbetaling van de betaalde bezoldiging en de wettelijke en conventionele socialezekerheidsbijdragen in de vorm van voorschotten, in de

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Verbeter uw verkooptechnieken met SPIN Selling