Het mid-career bezoek is een nieuw systeem geïntroduceerd door de wet van 2 augustus 2021.


Dit bezoek maakt het mogelijk:
d 'inventaris opmaken de geschiktheid tussen de werkplek en de gezondheidstoestand van de werknemer,
dde risico's inschatten desintegratie op het werk en het voorkomen van beroepsrisico's, rekening houdend met de ontwikkeling van hun capaciteiten in functie van hun beroepsloopbaan, hun leeftijd en hun gezondheidstoestand;
de werknemer opleiden de uitdagingen van het ouder worden op het werk en de preventie van beroepsrisico's.


Tijdens dit bezoek kan de arts individuele maatregelen voorstellen voor de aanpassing, aanpassing of transformatie van de werkplek of maatregelen voor de aanpassing van de arbeidstijd.