Elk arbeidsongeval dat zich voordoet tijdens de proef onder toezicht, wordt gedekt door het basisziekenfonds of de algemene sociale zekerheid, naargelang het geval. In deze context wordt de bijdrage dus gedragen door het CPAM of het CGSS. De bijdrage is vast en gelijk aan de bijdrage voor stagiairs in de beroepsopleiding.

De arbeidsongevallenverklaring wordt ingevuld door het bedrijf waar de proef onder toezicht wordt uitgevoerd. De door het bedrijf ingevoerde risicocode moet de volgende risicocode zijn: 85.3 ha.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Word een data-analist door middel van een universitaire opleiding