Waar van toepassing, moeten werkgevers ook bepaalde deadlines in acht nemen, die ijkpunten zijn bij de organisatie van de sociale dialoog met personeelsleden of vakbondsvertegenwoordigers over kwesties van beroepsopleiding binnen het bedrijf. Het management moet daarom formeel overleggen met het Sociaal en Economisch Comité (CSE) via twee jaarlijkse consultaties over de strategische oriëntaties van de onderneming en haar sociaal beleid *.

Bij gebrek aan een bedrijfs- of bijkantoorovereenkomst, bevat het arbeidsreglement geen tijdschema voor dit overleg, dat verschillende onderwerpen bestrijkt: veranderingen in werkgelegenheid, kwalificaties, een meerjarige opleiding, leerlingwezen en vooral een ontwikkelingsplan. vaardigheden (PDC, voormalig opleidingsplan).

Let op: het ontbreken van regelmatig overleg over de PDC is een obstructie voor de werkgever die door de personeelsvertegenwoordiging kan worden ingeroepen, maar de mening van de CSE blijft in alle gevallen adviserend.

 Van hun kant hebben de gekozen leden van het orgaan twee werkdagen voor de vergadering van de CSE de mogelijkheid om de werkgever een schriftelijke nota te sturen met hun vragen waarop een gemotiveerd antwoord moet worden gegeven. Bij bedrijven met minimaal 50 werknemers moet de werkgever de werknemersvertegenwoordigers voorzien van een

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Selecteer de beste kandidaten