CAO's: een bedrijfsovereenkomst die de ontslagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid verlaagt

Een werknemer, handelsagent binnen een luchtvaartmaatschappij, was ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en onmogelijkheid tot herclassificatie.

Ze had beslag gelegd op de prud'hommes om een ​​aanmaning van de ontslagvergoeding te krijgen.

In dit geval was een bedrijfsovereenkomst voorzien in een ontslagvergoeding, waarvan het bedrag verschilde naargelang de reden voor het ontslag:

  • indien de werknemer werd ontslagen om een ​​reden die niet disciplinair of los van arbeidsongeschiktheid was, voorzag in de overeenkomst dat de ontslagvergoeding maximaal 24 maanden kon bedragen;
  • aan de andere kant, als de werknemer werd ontslagen, hetzij wegens wangedrag of wegens arbeidsongeschiktheid, verwees de bedrijfsovereenkomst naar de collectieve overeenkomst voor grondpersoneel in luchtvervoersmaatschappijen (art. 20), die de ontslagvergoeding van 18 maanden salaris begrenst.

Voor de werknemer, die was uitgesloten van het maximum van 24 maanden voorzien door...