Collectieve overeenkomsten: gegarandeerde jaarlijkse vergoeding en twee coëfficiënten

Een werknemer, verpleegster in een privékliniek, had beslag gelegd op de prud'hommes van verzoeken om achterstallige betaling onder de gegarandeerde jaarlijkse vergoeding voorzien in de toepasselijke cao. Dit was de cao voor particuliere ziekenhuisopname van 18 april 2002, die bepaalt:

aan de ene kant wordt het conventionele minimumloon voor elke baan bepaald door de roosters die verschijnen onder de titel "Classificatie"; het wordt berekend op basis van de waarde van het punt toegepast op de coëfficiënten van de classificatieroosters (art. 73); anderzijds wordt een gegarandeerde jaarlijkse vergoeding vastgesteld die voor elke tewerkstellingscoëfficiënt overeenkomt met een conventioneel jaarloon dat niet lager kan zijn dan de jaarlijkse cumulatie van de conventionele brutomaandelijkse vergoedingen en vermeerderd met een percentage waarvan het tarief (.... ) jaarlijks kan worden herzien (art. 74).

In dit geval had de werkneemster van de kliniek een coëfficiënt gekregen, verhoogd ten opzichte van die waarop zij volgens de cao viel. Ze was van mening dat de werkgever, om haar gegarandeerde jaarlijkse vergoeding te berekenen, zich had moeten baseren op deze coëfficiënt die haar door de kliniek was toegekend en...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Ontwikkel kritisch denken en creativiteit met vragen