Manager van een winkel, ik merkte via videobewaking dat een van mijn medewerkers de schappen gebruikt zonder te betalen voor wat hij meeneemt. Ik wil hem ontslaan vanwege zijn diefstallen. Kan ik de beelden van de bewakingscamera als bewijs gebruiken?

Videobewaking: om de beveiliging van eigendommen en gebouwen te garanderen, is geen informatie van werknemers vereist

In een zaak die ter beoordeling werd voorgelegd aan het Hof van Cassatie, betwistte een werknemer die als kassier-verkoopster in een winkel was ingehuurd het gebruik van videobewakingsopnamen, waaruit bleek dat ze diefstal pleegde in de winkel. Volgens haar moet de werkgever die een bewakingsapparaat instelt voor het beveiligen van een winkel, dit exclusieve doel rechtvaardigen om af te zien van het raadplegen van de CSE over de implementatie van het apparaat, bij gebreke waarvan de CSE moet worden geraadpleegd en werknemers op de hoogte moeten worden gesteld van het bestaan ​​ervan.

De High Court oordeelde dat het videobewakingssysteem dat was geïnstalleerd om de veiligheid van de winkel te waarborgen, de activiteiten van werknemers op een specifieke werkplek niet registreerde en niet was gebruikt om de betrokken persoon in de winkel te controleren. . Dat…