Het Europees recht speelt een steeds grotere rol in het interne arbeidsrecht (met name via Europese richtlijnen en de jurisprudentie van de twee Europese hoogste gerechtshoven). De beweging is sinds de start van de toepassing van het Verdrag van Lissabon (1 december 2009) niet meer te negeren. De media echoën steeds vaker debatten die hun oorsprong vinden in het Europees sociaal recht.

Kennis van het Europees arbeidsrecht is dan ook een belangrijke meerwaarde voor de juridische opleiding en in de praktijk binnen bedrijven.

Met deze MOOC verwerft u een basiskennis in het Europese arbeidsrecht om:

  • om te zorgen voor een betere rechtszekerheid voor bedrijfsbeslissingen
  • om rechten af ​​te dwingen wanneer de Franse wet niet voldoet

Verschillende Europese experts werpen een specifiek licht op enkele thema's die in deze MOOC worden bestudeerd, zoals gezondheid en veiligheid op het werk of Europese sociale relaties.