Tot het einde bleven senatoren en afgevaardigden verdeeld over het wetsvoorstel dat de verlenging van de noodtoestand op gezondheidsgebied toestond. Op 30 oktober faalde de paritaire commissie. De Senaat bekritiseerde de Nationale Vergadering omdat ze het Parlement niet de middelen had gegeven om de uitoefening van de uitzonderlijke bevoegdheden van de regering te controleren. Ze hadden in feite het einde van de noodtoestand op gezondheidsgebied teruggebracht tot 31 januari 2021 en de verlenging van het overgangsregime geschrapt, zodat het Parlement na drie maanden toepassing van de noodtoestand kan beslissen. sanitair. Ten slotte zouden de afgevaardigden - die het laatste woord hebben - op 3 november in nieuwe lezing stemmen voor een verlenging van de noodtoestand op gezondheidsgebied tot 16 februari 2021, gevolgd door een overgangsregeling tot 1 april 2021. , die de aanpassing aanpast die op 11 juli was ingesteld, aan het einde van de noodtoestand op gezondheidsgebied. De tekst strekt zich in dezelfde mate uit tot de informatiesystemen die zijn geïmplementeerd om de epidemie te bestrijden, namelijk het nationale screeningsinformatiesysteem (SI-DEP), dat alle resultaten van de uitgevoerde tests centraliseert. , en Contact Covid, ontwikkeld door de ziekteverzekering om de opvolging van patiënten en hun contactgevallen te verzekeren. Het wetsvoorstel geeft toestemming

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Verander van baan en leven dankzij de opleiding Legal Assistant: Aurélie getuigt.