Er zijn twee soorten deelactiviteit met verschillende ondersteuningsniveaus voor training:

Gedeeltelijke activiteit (PA): FNE-ondersteuning is gebaseerd op 70% van de onderwijskosten (en niet langer 100% zoals het geval was tot 31-10-2020). Gedeeltelijke langetermijnactiviteit (APLD): FNE-ondersteuning is gebaseerd op 80% van de onderwijskosten met een plafond van gemiddeld 6000 euro per werknemer en per jaar (d.w.z. 4800 euro bij toepassing van de 80%) .

In beide situaties kunnen bijkomende kosten zoals huisvesting, catering en transportkosten gedekt worden op basis van een forfaitair bedrag van € 2,00 exclusief btw (€ 2,40 inclusief btw) per uur opleiding. certificaat van voltooiing zonder enige andere rechtvaardiging (deze kosten moeten worden aangegeven bij het verzoek tot betaling).
Vergoedingskosten die reeds door de deelactiviteit worden gefinancierd, zijn altijd uitgesloten.

NOUVEAU : Vanaf 1 november draagt ​​Uniformation voor elke opleiding die vóór maart 2021 begint, het restant voor rekening van de werkgever.

Ondersteuning heeft alleen betrekking op trainingsperioden die zijn voltooid tijdens de duur van de deelactiviteit.

Voor het geval dat…

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Hoe 1000 euro te investeren