Ontslag: definitie

Er zijn twee vormen van ontslag:

disciplinair ontslag; het ontslag van de serre.

Disciplinair ontslag is een disciplinaire sanctie. De arbeidsovereenkomst wordt voor meerdere dagen opgeschort. De werknemer komt niet naar het werk en hij wordt niet betaald.

In een dergelijke situatie moet het ontslag een begin- en einddatum bevatten.

Het beschermende ontslag maakt een onmiddellijke schorsing van de arbeidsovereenkomst mogelijk in afwachting van een definitieve sanctie, waarvan de procedure enige tijd vergt.

Ontslag van het conservatorium gevolgd door een disciplinair ontslag

Het ontslag van de serre kan resulteren in:

het nemen van een lichte sanctie na overtuigende uitleg door de werknemer van zijn foutief gedrag (waarschuwing, etc.) of zelfs geen sanctie; een transformatie naar een disciplinair ontslag (niet noodzakelijk van even lange duur); bij het nemen van een zwaardere sanctie: tuchtoverplaatsing, degradatie, zelfs ontslag.

ja, kun je een ontslag in een conservatorium veranderen in een disciplinair ontslag.

U kunt besluiten om een ​​disciplinair ontslag uit te spreken als sanctie terwijl de werknemer werd geplaatst