Bescherming van de jonge moeder

We weten dat de zwangere vrouw speciale bescherming geniet. De werknemer is beschermd tegen:

haar zwangerschap; alle perioden van schorsing van haar arbeidsovereenkomst waarop ze recht heeft op grond van haar zwangerschapsverlof (arbeidswet, art. L. 1225-4).

Deze specifieke ontslagbescherming duurt ook 10 weken na het einde van het zwangerschapsverlof.

De bescherming is absoluut tijdens perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zwangerschapsverlof en betaald verlof na zwangerschapsverlof). Dat wil zeggen, een ontslag kan tijdens deze periodes niet ingaan of aangemeld worden.

Er zijn echter gevallen waarin zijn ontslag mogelijk is, maar de redenen zijn beperkt:

een ernstige fout van de werkneemster die niet in verband mag worden gebracht met haar zwangerschap; het onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst te behouden om een ​​reden die geen verband houdt met zwangerschap of bevalling.

Bescherming van de jonge vader

Bescherming tegen ontslag is niet beperkt tot de moeder van ...