Berusting kan niet worden aangenomen.

Een ontslag is alleen geldig als de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig te kennen geeft de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

Het ontslag van de werknemer kan het gevolg zijn van een eenvoudige mondelinge verklaring.

Uw cao kan bepalen dat voor ontslag een specifieke procedure geldt.

Alleen uit het gedrag van de werknemer kunt u niet afleiden dat hij ontslag wil nemen. Om het vertrek van de werknemer als een ontslagneming aan te merken, moet hij een duidelijke en ondubbelzinnige wens hebben getoond om het bedrijf te verlaten.

Heeft u geen nieuws van een medewerker, dan kunt u deze ongerechtvaardigde afwezigheid niet interpreteren als bewijs van een duidelijke en ondubbelzinnige wens om ontslag te nemen!

Niet, de onterechte afwezigheid en het stilzwijgen van de werknemer laten u niet aannemen dat hij ontslag neemt.

U moet handelen. Allereerst zet u de betrokken persoon aan om zijn afwezigheid te rechtvaardigen of om terug te keren naar zijn werkplek, terwijl u hem waarschuwt dat er een sanctie tegen hem kan worden genomen als hij niet reageert.

Bij uitblijven van een reactie moet u de gevolgen van de ongerechtvaardigde afwezigheid trekken en de werknemer ontslaan als u deze maatregel nodig acht.

Als je de ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De basis van projectmanagement: de actoren