Uw jonge werknemer onder de 18 jaar bekleedt een specifieke functie in het bedrijf.

Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij heeft geen professionele ervaring in uw branche.

En hij is noch stagiair, noch leerling.

ja, bij gebreke van gunstiger contractuele bepalingen, kan zijn bezoldiging lager zijn dan het minimumloon. Maar pas op, dit is erg ingekaderd door de arbeidswet.

U kunt de volgende inhoudingen oefenen op het minimumloon:

vóór 17 jaar: 20%; van 17 tot 18 jaar: 10%.

Het minimumloon voor 2021 is op 1 januari vastgesteld op 10,25 euro bruto per uur, d.w.z. een minimum minimumloon verminderd met:

8,20 euro voor jongeren onder de 17; 9,23 euro voor jongeren van 17 tot 18 jaar.

De toelage vervalt wanneer de jonge werknemer minstens 6 maanden beroepspraktijk heeft in de bedrijfstak waartoe hij behoort (arbeidswet, art. D. 3231-3).

Om de verschillende bedragen van het minimumloon voor 2021 te kennen, die van toepassing zijn op werknemers onder de 18 jaar, leerlingen en andere werknemers, biedt Editions Tissot u een speciaal speciaal dossier aan:

Voor meer informatie over het gebruik van

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Hoe je Pinterest in passief inkomen kunt veranderen