Gedeeltelijke activiteit: verwerven van betaald verlof

Gedeeltelijke activiteit ontstaat wanneer het bedrijf gedwongen wordt zijn activiteiten te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het systeem maakt het mogelijk om werknemers ondanks de niet gewerkte uren te compenseren.

Merk op dat de perioden waarin werknemers in gedeeltelijke activiteit worden geplaatst, worden beschouwd als effectieve werktijd voor het verwerven van betaald verlof. Zo worden alle niet-werkuren in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal verworven dagen betaald verlof (arbeidswet, art. R. 5122-11).

Niet, kunt u het aantal betaalde vakantiedagen dat de werknemer heeft verworven door de deelactiviteit niet verminderen.

De werknemer verliest geen betaalde vakantiedagen door de periodes waarin hij in deelactiviteit wordt geplaatst.

Gedeeltelijke activiteit: verwerving van RTT-dagen

De vraag kan ook rijzen over het verwerven van dagen RTT. Kunt u het aantal RTT-dagen verminderen vanwege periodes van gedeeltelijke activiteit? Het antwoord is niet zo eenvoudig als het verwerven van betaalde vakantiedagen.

Het hangt inderdaad af van uw collectieve overeenkomst om de werktijd te verminderen. Het antwoord zal anders zijn als de overname van RTT