Arbo-medisch dossier: medisch geheim

Bij zijn voorlichtings- en preventiebezoek stelt de bedrijfsarts het arbeidsgeneeskundig medisch dossier van de werknemer op (Arbeidswetboek, art. R. 4624-12).

Dit bezoek kan ook worden uitgevoerd door de arts-medewerker, de bedrijfsgeneeskundige stagiair of een verpleegkundige (arbeidswet, art. L. 4624-1).

In dit arbeidsgeneeskundig dossier wordt informatie opgenomen over de gezondheidstoestand van de werknemer na de blootstellingen waaraan hij is blootgesteld. Hierin staan ​​ook de meningen en voorstellen van de bedrijfsarts, zoals bijvoorbeeld aanbevelingen voor het wisselen van functie vanwege de gezondheidstoestand van de medewerker.

In het kader van de continuïteit van de zorg kan dit dossier worden meegedeeld aan een andere bedrijfsarts, tenzij de werknemer weigert (arbeidswet, art. L. 4624-8).

Dit dossier wordt bewaard in overeenstemming met het medisch geheim. Zo is de vertrouwelijkheid van alle gegevens gegarandeerd.

Nietbent u niet bevoegd om de medische dossiers van uw werknemers op te eisen, ongeacht de opgegeven reden.

U moet weten dat de werknemer de mogelijkheid heeft om zijn dossier door te sturen naar ...