Voorafgaand interview: definitie

Voordat u overweegt ontslag te nemen, moet u de werknemer uitnodigen voor een intakegesprek.

Het doel van dit kennismakingsgesprek is om u in gesprek te laten gaan met de medewerker:

geef de redenen aan die u ertoe brengen om zijn ontslag te overwegen; hun uitleg vragen (arbeidswet, art. L. 1232-3).

Vergeet niet in de uitnodigingsbrief aan te geven dat de medewerker kan worden bijgestaan:

een persoon naar keuze uit het personeel van het bedrijf; of een adviseur op een lijst opgesteld door de prefect, als het bedrijf geen personeelsvertegenwoordigers heeft.

Voor andere modellen die verband houden met de ontslagprocedure (kennisgeving van ontslag), beveelt Editions Tissot hun documentatie "Modellen met commentaar voor personeelsbeheer" aan.

Pre-interview: interne assistentie

jaAls werkgever kunt u zich tijdens dit gesprek laten bijstaan ​​door een persoon van het bedrijf.

Maar pas op, deze persoon moet absoluut tot het bedrijf behoren. U kunt geen persoon van buitenaf kiezen, bijvoorbeeld:

een werknemer van de groep waartoe uw bedrijf behoort; een aandeelhouder van het bedrijf; een advocaat of een deurwaarder.

De aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, zelfs ...