Kan de werkgever een in de cao voorziene premie verlagen als de werknemer zijn afwezigheid onvoldoende meldt?

Wanneer de collectieve overeenkomst in bepaalde bonussen voorziet, kan hij het aan de werkgever overlaten om de voorwaarden voor de toekenning ervan nauwkeurig te bepalen. Kan de werkgever in dit verband bepalen dat een van de criteria voor het toekennen van de bonus overeenkomt met een minimale opzegtermijn van de werknemer bij afwezigheid?

Collectieve overeenkomsten: een individuele prestatiebonus uitbetaald onder voorwaarden

Een werknemer, werkzaam bij een beveiligingsbedrijf als een luchthavenbeveiligingsagent, had de prud'hommes in beslag genomen.

Onder zijn eisen vroeg de werknemer om achterstallig loon voor een eerste Individueel Prestatieplan (PPI), voorzien in de toepasselijke CAO. Het was de cao voor preventie- en beveiligingsbedrijven, die aangeeft (art. 3-06 van bijlage VIII):

« Er wordt een individuele prestatiebonus uitbetaald die gemiddeld een halve maand bruto basissalaris per jaar vertegenwoordigt voor een werknemer met bevredigende prestaties en aanwezig is gedurende 1 volledig jaar. Het wordt toegekend volgens de criteria die voor het begin van elk jaar door elk bedrijf moeten worden vastgesteld. Deze criteria kunnen met name zijn: aanwezigheid, stiptheid, resultaten van interne bedrijfstests, resultaten van officiële servicetests, klant-passagiersrelaties, houding op het station en presentatie van kleding (…)

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Banen in de geografie