Restaurantcheques 2021: geen vermindering van de vrijstelling voor URSSAF

Sinds de financiële wet van 2020 wordt de vrijstellingslimiet voor maaltijdcheques elk jaar verhoogd in dezelfde verhouding als de verandering van de consumptieprijsindex exclusief tabak tussen 1 oktober van het voorlaatste jaar en 1 oktober van het jaar voorafgaand aan dat van de aankoop van restaurantvouchers en zo nodig afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent.

De waarde van de consumentenprijsindex - alle huishoudens - exclusief tabak is:

  • 103,99 op 1 oktober 2019;
  • 103,75 op 1 oktober 2020.

De variatie in de index voor de referentieperiode voor maaltijdcheques is dus negatief. Door de index strikt toe te passen, had het vrijgestelde bedrag aan maaltijdcheques in 2021 dus gedaald moeten zijn van 5,55 euro naar 5,54 euro.

Ook de URSSAF-netwerksite had dit nieuwe maximale vrijstellingsbedrag voor werkgeversdeelname aanvankelijk bevestigd. Maar URSSAF veranderde uiteindelijk de op haar site aangekondigde waarde om terug te keren naar een maximale vrijstelling van 5,55 euro.

De waarde van de restaurantvoucher die recht geeft op de maximale vrijstelling blijft dus tussen € 9,25 (werkgeversbijdrage van 60%) en € 11,10 (werkgeversbijdrage van 50%)...