Zonder opzegtermijn ontslag nemen tijdens haar zwangerschap. Het is mogelijk ?

Normaal gesproken is een werknemer die de partij meeneemt om zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Moet een wettelijke opzegtermijn respecteren. Dit om zijn werkgever in staat te stellen zijn vervanging te organiseren. Voor niet-managers wordt in de meeste gevallen een termijn van één maand voorzien. Voor een leidinggevende wordt de termijn vaak verlengd tot drie maanden.

Je hebt zojuist gehoord van de gelukkige gebeurtenis. U bent vastbesloten om van dozen te wisselen. Onbegrijpelijke planning, onbetaalde overuren, geannuleerde vakantie. Een rampzalige situatie die u moreel treft.

Artikel L1225-34 van de arbeidswet bepaalt dat een werknemer in een staat van schijnbare zwangerschap en medisch geverifieerd. Heeft het recht om zonder kennisgeving af te treden. Een vertrek met onmiddellijke ingang. Als je die keuze maakt. U krijgt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen vergoeding aan uw werkgever.

Houd er echter rekening mee dat dit een vertrek zonder terugkeer is. In het geval dat het onmogelijk is om anders te doen. Je zou klaar zijn om je plaats in te nemen. Wacht in plaats daarvan tot u met zwangerschapsverlof bent. Hierdoor heb je 12 maanden voorrang bij het opnieuw inhuren. U kunt alleen profiteren van dit apparaat als u tijdens uw zwangerschap vertrekt. Het is aan jou om de voor- en nadelen af ​​te wegen.

Voorbeeldbrief om tijdens uw zwangerschap zonder kennisgeving te stoppen.

Niets in de wet legt u iets op als u een medische verklaring heeft die dit bewijst. Om een ​​speciale methode te gebruiken om te stoppen als u zwanger bent. U kunt al blij zijn met een telefoontje. Maar om elk geschil te voorkomen. Ik raad je aan om een ​​brief met ontvangstbevestiging te gebruiken. U profiteert van het versturen van deze mail. Om de betaling van uw saldo van om het even welke rekening te vragen, evenals een werkcertificaat vergezeld van een Pôle Emploi-certificaat. Het kan zijn dat we uw aanpak niet waarderen en dat we u vragen om ze te komen halen. Uw werkgever is niet verplicht deze naar u op te sturen.

 

Voorbeeldbrief nummer 1

 

Dhr. Voornaam Achternaam
Adres
postcode

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [City], op [Date]

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Ontslagbrief zonder opzegtermijn

Mevr,

Het spijt me u hierbij te informeren over mijn besluit om af te treden.

Houd er rekening mee dat mijn ontslag onmiddellijk van kracht is. Inderdaad, zoals mijn schijnbare zwangerschap wordt bevestigd door de medische verklaring die ik u in deze brief stuur. En in overeenstemming met de bepalingen van artikel L1225-34 van de arbeidswet.

Ik zou graag gebruik willen maken van de gelegenheid die mij wordt geboden om mijn post zonder uitstel te verlaten. En zonder dat ik een vergoeding hoef te betalen voor de beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst.

Ik nodig u daarom uit om mij snel alle documenten te sturen die ik nodig heb. Mijn saldo-bon voor elke rekening, een werkcertificaat en een Pôle Emploi-certificaat.

Met dank, mevrouw, wilt u de uiting van mijn bijzondere hoogachting aanvaarden.

 

                                                                                                                                          Signatuur

 

Voorbeeldbrief nummer 2

 

Dhr. Voornaam Achternaam
Adres
postcode

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [City], op [Date]

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Ontslagbrief zonder opzegtermijn

Dhr. Directeur Human Resources,

Met droefheid kondig ik mijn besluit aan om zonder voorafgaande kennisgeving af te treden. Na 15 jaar in onze groep. Een tijd van mijn leven die me met goede herinneringen zal achterlaten.

Ondanks alles heb ik net geleerd en ik vermoed dat ik zwanger ben. Ik heb mijn arts een medische verklaring van schijnbare zwangerschap laten opstellen. Document dat ik u bijgevoegd zou vinden.

Zoals u weet, ben ik niet verplicht een opzegtermijn te respecteren. Door mijn situatie kan ik mijn post onmiddellijk verlaten.

Hierdoor kan ik me nu wijden aan een aantal aanpassingen in mijn persoonlijke leven.

Bij voorbaat dank voor het zo spoedig mogelijk opsturen. Alle documenten met betrekking tot de beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst.

Ik wens u een uitstekende dag, accepteer mijnheer, de uitdrukking van mijn respectvolle overweging.

 

 

                                                                                                                                Signatuur

Download "Ontslagbrief zonder opzegtermijn 1"

ontslagbrief-zonder-periode-de-preavis-1.docx – 8600 keer gedownload – 12,68 KB  

Download "Ontslagbrief zonder opzegtermijn 2"

ontslagbrief-zonder-periode-de-preavis-2.docx – 9000 keer gedownload – 12,83 KB