Niet-implementatie van de BDES: risico's voor het bedrijf

Het feit dat een bedrijf de BDES niet opricht, stelt het bloot aan strafrechtelijke vervolging wegens het delict van obstructie (tot een boete van 7500 euro).

Deze actie kan worden gestart door de vertegenwoordigers van het personeel van het bedrijf (ze wenden zich rechtstreeks tot de strafrechtbank om de belemmering voor hun goede werking te erkennen) of na verzending van een rapport van de arbeidsinspectie.
Personeelsvertegenwoordigers kunnen ook dringende zaken voorleggen aan de rechter om naleving te gelasten.

Maar dat is niet alles ! Het Hof van Cassatie heeft al andere belangrijke gevolgen naar voren gebracht:

Het ontbreken van een BDES kan u ook op gespannen voet zetten met uw verplichtingen met betrekking tot de index van professionele gelijkheid, aangezien de resultaten en de berekeningsmethode via het BDES aan de gekozen ambtenaren moeten worden meegedeeld.

En denk niet dat je veilig bent als je een BDES hebt opgezet: om aan sancties te ontsnappen heb je een complete en up-to-date BDES nodig ...

Niet-oprichting van de BDES: een reden tot ontslag van de HR-manager

In het betreffende geval een medewerker die verantwoordelijk is voor personeelszaken

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Alternatieve training: het cross-interview met alternatieve recruiter