De AGS-premie (loongarantieverzekering) zorgt voor de betaling van een werknemersvergoeding in geval van wanbetaling van het bedrijf. Na de vergadering van zijn raad van bestuur op 9 december 2020, besliste de AGS om het tarief dat van toepassing is sinds 1 juli 2017 te handhaven ...