Het fenomeen "uberisering" treft veel economische sectoren. Die van rijopleiding is geen uitzondering. Het moet gezegd worden dat de wetgever het heeft aangemoedigd, in naam van de doelstelling om het rijbewijs te democratiseren. Voor de wet nr. 2015-990 van 6 augustus 2015 voor de groei, de activiteit en de gelijkheid van de economische kansen (art. 28 tot 30), bekend als “Macron-wet”, moest deze democratisering voorbijgaan aan een liberalisering van de rij-instructie. Daartoe hebben verschillende maatregelen in deze wet getracht de betrekkingen tussen studenten en rijscholen te moderniseren, met name door laatstgenoemden de mogelijkheid te bieden overeenkomsten in gedematerialiseerde vorm af te sluiten, onder voorbehoud van de voorafgaande voltooiing van een evaluatie van de leerling door een leraar in de lokalen of in een voertuig van de instelling. Op basis van deze wetgeving zijn er gedematerialiseerde platforms verschenen die gratis kandidaten voor een rijbewijs een connectie bieden met onafhankelijke leraren (die hun activiteit doorgaans uitoefenen onder het regime van micro-ondernemers) van gedrag dat verondersteld wordt vrijwillig te zijn, maar het daadwerkelijk verhuren van een leerwagen aan de student, waarbij het platform wordt vergoed door een commissie geïnd op de