De eerste vraag die bij je opkomt is natuurlijk: “Waarom een ​​MOOC doen”?

Astmatische ziekte is een veel voorkomende ziekte die 6 tot 7% ​​van de Franse bevolking treft, of ongeveer 4 tot 4,5 miljoen mensen. Deze ziekte is verantwoordelijk voor 900 sterfgevallen per jaar.

Maar voor de overgrote meerderheid van de patiënten is het een chronische en variabele ziekte die soms aanwezig en invaliderend is en soms afwezig met de misleidende indruk dat ze geen astma meer hebben. Een ziekte die zijn ritme, zijn symptomen, zijn moeilijkheden oplegt en die de patiënt vaak dwingt om te "managen". Dit valse gevoel van meesterschap waarbij we ons eindelijk aanpassen aan wat astma oplegt. Astma is daarom een ​​ziekte waarvan de symptomen over het algemeen onvoldoende onder controle blijven ondanks de doeltreffendheid van de bestaande behandelingen.

Deze MOOC is opgezet in samenwerking met gezondheidswerkers en astmapatiënten en heeft tot doel een educatief hulpmiddel te bieden waarmee astmapatiënten hun ziekte beter kunnen leren kennen, beheersen, beheersen en hun eigen verantwoordelijkheid en autonomie buiten de zorg kunnen verbeteren.

De MOOC bestaat uit interviews met astmapatiënten en cursussen van zorgprofessionals en/of milieuspecialisten die dagelijks betrokken zijn bij de behandeling van astma.

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Overseas and Sustainable Development Goals: ze gaan de uitdagingen aan!