Verdomde auto, nog steeds kapot!

Deze machine laat je opnieuw in de steek. Gedwongen om het voor reparatie achter te laten, komt u opnieuw in de problemen om naar uw werk te gaan. Maar geen paniek! Een goed geschreven e-mail is voldoende om uw manager te overtuigen van uw goede trouw.

Het ideale sjabloon om te kopiëren en plakken

Betreft: Vertraging vandaag na autopech

Hallo [Voornaam],

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat mijn auto vanochtend opnieuw pech heeft gehad, waardoor ik midden op mijn reis strandde. Ondanks mijn inspanningen om op tijd aan te komen, moest ik hem door een monteur laten wegslepen voordat ik mijn reis kon voortzetten.

Ik verzeker u dat deze terugkerende situatie, maar buiten mijn controle, voor mij zeer frustrerend is. Ook zal ik nu meer te weten komen over het wisselen van voertuig om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

[Email handtekening]

Een toon die niet verwarrend is

Uit het object begrijpen we de precieze reden van de vertraging: het defect raken van het persoonlijke voertuig. De eerste regels bevestigen en beschrijven het ongeluk bondig. Maar bovenal benadrukken wij het onvrijwillige karakter ervan, om er geen twijfel over te laten bestaan.

Een nauwkeurige maar niet uitgebreide uitleg

Wij vermelden eenvoudigweg de feiten: een nieuwe storing waardoor het voertuig moet worden gesleept. Genoeg details om de vertraging te rechtvaardigen, maar zonder onnodig uitgebreid te worden. Uw manager zal deze eerlijkheid in combinatie met beknoptheid waarderen.

Een geruststellende belofte voor de toekomst

In plaats van bevooroordeeld te zijn, onderkennen wij nederig het terugkerende probleem van storingen. En we plannen een solide oplossing door in de toekomst een voertuigwissel te vermelden. Uw manager kan dit proactieve bewustzijn alleen maar verwelkomen.

Als deze e-mail op een respectvolle toon is geschreven, heeft u blijk gegeven van de verwachte openhartigheid en professionaliteit. Uw manager zal het begrijpen en u zult dankbaar zijn om corrigerende maatregelen te overwegen. Succesvolle communicatie ondanks deze herhaalde ongemakken.