Leercontract: contractbreuk

De leerovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij u zich als werkgever verbindt om de leerling een beroepsopleiding te geven, deels verzorgd in het bedrijf en deels in een leerling-opleidingscentrum (CFA) of leerafdeling.

De beëindiging van het leercontract, gedurende de eerste 45 opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen van de praktijkopleiding in een bedrijf uitgevoerd door de leerling, kan vrijelijk ingrijpen.

Na deze periode van de eerste 45 dagen kan de beëindiging van het contract alleen plaatsvinden met een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen (arbeidswet, art. L. 2-6222).

Bij gebrek aan overeenstemming kan een ontslagprocedure worden gestart:

in geval van overmacht; bij ernstig wangedrag van de leerling; bij overlijden van een leermeesterwerkgever in het kader van een eenmanszaak; of vanwege het onvermogen van de leerling om het vak uit te oefenen waarop hij zich wilde voorbereiden.

Beëindiging van de leerovereenkomst kan ook plaatsvinden op initiatief van de leerling. Het is een ontslag. Hij moet eerst contact opnemen met de bemiddelaar van de consulaire kamer en een opzegtermijn respecteren.

Leercontract: beëindiging met wederzijds goedvinden van de partijen

Als jij…