Mijn bedrijf heeft de drempel van 50 werknemers overschreden en ik zal daarom de professionele gelijkheidsindex berekenen. We behoren tot een SIU. Zijn er specifieke regels in deze context?

Met betrekking tot de index voor professionele gelijkheid en de UES moeten bepaalde verduidelijkingen worden aangebracht, met name wat betreft het kader voor de berekening en de publicatie van resultaten.

Op het berekeningsniveau van de index in het geval van UES

In aanwezigheid van een UES, erkend bij collectieve overeenkomst of bij rechterlijke beslissing, worden de indicatoren, zodra de CSE op het niveau van de UES is opgericht, berekend op het niveau van de UES (Arbeidswet, art. D. 1142-2-1).

Anders wordt de index berekend op bedrijfsniveau. Het maakt niet uit of er meerdere vestigingen zijn of dat het bedrijf deel uitmaakt van een groep, de berekening van de indicatoren blijft op het niveau van het bedrijf.

Over de bepaling van het personeelsbestand waarvoor de index moet worden berekend

De index is verplicht vanaf 50 medewerkers. Als uw bedrijf deel uitmaakt van een UES, wordt deze drempel beoordeeld op het niveau van de UES. Ongeacht de grootte van de bedrijven waaruit het bestaat, is het personeelsbestand dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de index het totale personeelsbestand van de SIU.

Over de publicatie van de index

Het ministerie van Arbeid geeft aan

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De basisprincipes van OneDrive (Office 365)