Je bent geïnteresseerd in geschiedenis, in die van hier en elders; je houdt van kunst en cultuur, in al hun vormen; je waardeert mooie objecten, oude objecten, en je vraagt ​​je af hoe toekomstige generaties de objecten van ons dagelijks leven zullen ontdekken ... Je bent ervan overtuigd dat het kennen en bekend maken van de werelden van gisteren carrières van de toekomst kan creëren ...

De beroepen van cultureel erfgoed omvatten, als ze een gemeenschappelijke interesse hebben in kunst en cultuur van alle tijdperken, een groot aantal beroepen, gevarieerd en complementair, die kunnen worden uitgeoefend op opgravingen, in werkplaatsen, in laboratoria, in bibliotheken, in musea , in galerieën, op festivals, met publieke of private organisaties ...

Deze MOOC stelt je in staat om een ​​aantal van deze beroepen beter te identificeren en te leren kennen, gepresenteerd door professionals en studenten die getuigen van hun opleidingstraject. Het specificeert de essentiële kennis en vaardigheden. Het onderstreept de verschillen en complementariteit van opleidingen in archeologie, kunstgeschiedenis, conservering en restauratie van erfgoed, promotie en culturele bemiddeling.