Beroepskosten 2021: ken de berekeningsmethode

Beroepskosten zijn bijkomende kosten die door de werknemer worden gemaakt en die verband houden met de functie en met de baan.

U bent vrij om te kiezen hoe u werknemers vergoedt voor hun beroepskosten, mits naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

De beroepskosten worden in het algemeen vergoed:

of door vergoeding van werkelijke kosten. De werknemer krijgt dus alle gemaakte kosten vergoed. Hij moet dan een bewijs van zijn uitgaven overleggen om vergoeding te krijgen; of in de vorm van forfaitaire vergoedingen. De bedragen worden bepaald door URSSAF. De omstandigheden die ten grondslag liggen aan de gemaakte kosten, moeten worden gerechtvaardigd. De werknemer kan bijvoorbeeld niet terugkeren naar zijn woonplaats vanwege een professionele reis;
of door het bedrag van de door de werknemer gemaakte kosten rechtstreeks te betalen, bijvoorbeeld door een bedrijfscreditcard aan de werknemer te geven of door de werknemer een voertuig te verstrekken om te reizen. Beroepskosten 2021: vergoeding in de vorm van vaste vergoedingen

De vergoeding voor beroepskosten in de vorm van vaste vergoedingen betreft de kosten van:

voedsel ; huisvesting; kosten gerelateerd aan ...