Inhoud van de pagina

Cursussen Frans

 

Willekeurig: een inleiding tot waarschijnlijkheid – deel 1 (POLYTECHNIEK PARIJS)

École Polytechnique, een gerenommeerd instituut, biedt een fascinerende cursus over Coursera aan met de titel “Random: an Introduction to Probability – Part 1”. Deze cursus, die ongeveer 27 uur duurt, verspreid over drie weken, is een uitzonderlijke kans voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondslagen van waarschijnlijkheid. Deze cursus is ontworpen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan het tempo van elke leerling en biedt een diepgaande en toegankelijke benadering van de waarschijnlijkheidstheorie.

Het programma bestaat uit 8 boeiende modules, die elk de belangrijkste aspecten van de waarschijnlijkheidsruimte, uniforme waarschijnlijkheidswetten, conditionering, onafhankelijkheid en willekeurige variabelen behandelen. Elke module is verrijkt met verklarende video's, aanvullende lezingen en quizzen om de verworven kennis te testen en te consolideren. Studenten hebben ook de mogelijkheid om na voltooiing van de cursus een deelbaar certificaat te behalen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan hun professionele of academische reis.

De docenten Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes en Carl Graham, allen verbonden aan École Polytechnique, brengen hun expertise en passie voor wiskunde mee, wat deze cursus niet alleen leerzaam, maar ook inspirerend maakt. Of je nu een wiskundestudent bent, een professional die je kennis wil verdiepen, of gewoon een wetenschapsliefhebber, deze cursus biedt een unieke kans om je te verdiepen in de fascinerende wereld van waarschijnlijkheid, begeleid door enkele van de beste geesten van École Polytechnique.

 

Willekeurig: een inleiding tot waarschijnlijkheid – deel 2 (POLYTECHNIEK PARIJS)

Voortbordurend op de educatieve uitmuntendheid van École Polytechnique, is de cursus “Random: een inleiding tot waarschijnlijkheid – Deel 2” op Coursera een directe en verrijkende voortzetting van het eerste deel. Deze cursus, die naar schatting 17 uur duurt, verspreid over drie weken, dompelt studenten onder in meer geavanceerde concepten van de waarschijnlijkheidstheorie, waardoor een dieper begrip en bredere toepassingen van deze fascinerende discipline wordt geboden.

Met 6 goed gestructureerde modules behandelt de cursus onderwerpen als willekeurige vectoren, generalisatie van wetsberekeningen, de stelling van de wet van de grote getallen, de Monte Carlo-methode en de centrale limietstelling. Elke module bevat educatieve video's, lezingen en quizzen, voor een meeslepende leerervaring. Met dit format kunnen studenten actief met de stof omgaan en geleerde concepten op een praktische manier toepassen.

De instructeurs, Sylvie Méléard, Jean-René Chazottes en Carl Graham blijven studenten begeleiden tijdens dit educatieve traject met hun expertise en passie voor wiskunde. Hun onderwijsaanpak vergemakkelijkt het begrip van complexe concepten en moedigt een diepere verkenning van waarschijnlijkheid aan.

Deze cursus is ideaal voor degenen die al een solide basis in waarschijnlijkheid hebben en hun begrip en vermogen willen verbreden om deze concepten op complexere problemen toe te passen. Door deze cursus te voltooien, kunnen studenten ook een deelbaar certificaat verdienen, waarmee hun inzet en competentie op dit gespecialiseerde gebied wordt aangetoond.

 

Inleiding tot de distributietheorie (POLYTECHNIEK PARIJS)

De cursus “Inleiding tot de theorie van distributies”, aangeboden door École Polytechnique op Coursera, vertegenwoordigt een unieke en diepgaande verkenning van een geavanceerd wiskundig veld. Deze cursus, die ongeveer 15 uur duurt, verspreid over drie weken, is bedoeld voor diegenen die verdelingen willen begrijpen, een fundamenteel concept in de toegepaste wiskunde en analyse.

Het programma bestaat uit 9 modules, die elk een mix bieden van educatieve video's, lezingen en quizzen. Deze modules behandelen verschillende aspecten van de distributietheorie, inclusief complexe kwesties zoals het definiëren van de afgeleide van een discontinue functie en het toepassen van discontinue functies als oplossingen voor differentiaalvergelijkingen. Door deze gestructureerde aanpak kunnen studenten geleidelijk vertrouwd raken met concepten die in eerste instantie misschien intimiderend lijken.

Professoren François Golse en Yvan Martel, beiden vooraanstaande leden van École Polytechnique, brengen aanzienlijke expertise mee naar deze cursus. Hun onderwijs combineert academische nauwkeurigheid en innovatieve onderwijsbenaderingen, waardoor inhoud toegankelijk en boeiend wordt voor studenten.

Deze cursus is met name geschikt voor studenten in wiskunde, techniek of aanverwante vakgebieden die hun begrip van complexe wiskundige toepassingen willen verdiepen. Door deze cursus te voltooien, hebben deelnemers niet alleen waardevolle kennis verworven, maar krijgen ze ook de kans om een ​​deelbaar certificaat te behalen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan hun professionele of academische profiel.

 

Inleiding tot de Galois-theorie (SUPERIEUR NORMALE SCHOOL PARIJS)

De cursus ‘Inleiding tot de Galoistheorie’, aangeboden door de École Normale Supérieure op Coursera, is een fascinerende verkenning van een van de meest diepgaande en invloedrijke takken van de moderne wiskunde.Deze cursus duurt ongeveer 12 uur en dompelt studenten onder in de complexe en boeiende wereld van de Galois-theorie, een discipline die een revolutie teweeg heeft gebracht in het begrip van de relaties tussen polynomiale vergelijkingen en algebraïsche structuren.

De cursus richt zich op de studie van de wortels van polynomen en hun uitdrukking vanuit coëfficiënten, een centrale vraag in de algebra. Het onderzoekt het begrip Galois-groep, geïntroduceerd door Évariste Galois, dat elke polynoom associeert met een groep permutaties van zijn wortels. Deze benadering stelt ons in staat te begrijpen waarom het onmogelijk is om de wortels van bepaalde polynoomvergelijkingen uit te drukken door middel van algebraïsche formules, in het bijzonder voor polynomen met een graad groter dan vier.

De Galois-correspondentie, een sleutelelement van de cursus, koppelt veldtheorie aan groepentheorie en biedt een uniek perspectief op de oplosbaarheid van radicale vergelijkingen. De cursus gebruikt basisconcepten uit de lineaire algebra om de theorie van lichamen te benaderen en het begrip algebraïsch getal te introduceren, terwijl de groepen van permutaties worden onderzocht die nodig zijn voor de studie van Galoisgroepen.

Deze cursus valt vooral op vanwege zijn vermogen om complexe algebraconcepten op een toegankelijke en vereenvoudigde manier te presenteren, waardoor studenten snel betekenisvolle resultaten kunnen bereiken met een minimum aan abstract formalisme. Het is ideaal voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek, maar ook voor wiskundeliefhebbers die hun begrip van algebraïsche structuren en hun toepassing willen verdiepen.

Door het voltooien van deze cursus krijgen deelnemers niet alleen een diepgaand inzicht in de Galois-theorie, maar krijgen ze ook de kans om een ​​deelbaar certificaat te behalen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan hun professionele of academische profiel.

 

Analyse I (deel 1): Prelude, basisbegrippen, reële getallen (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De cursus “Analyse I (deel 1): Prelude, basisbegrippen, reële getallen”, aangeboden door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne op edX, is een diepgaande introductie tot de fundamentele concepten van reële analyse. Deze cursus van 5 weken, die ongeveer 4-5 uur studie per week vergt, is zo ontworpen dat u deze in uw eigen tempo kunt voltooien.

De inhoud van de cursus begint met een inleiding waarin essentiële wiskundige begrippen zoals goniometrische functies (sin, cos, tan), reciproque functies (exp, ln), evenals de rekenregels voor machten, logaritmen en de wortels opnieuw worden bekeken en uitgediept. Het behandelt ook basissets en functies.

De kern van de cursus richt zich op nummersystemen. Vertrekkend van de intuïtieve notie van natuurlijke getallen, definieert de cursus op rigoureuze wijze rationale getallen en onderzoekt hun eigenschappen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan reële getallen, geïntroduceerd om de gaten in rationale getallen op te vullen. De cursus presenteert een axiomatische definitie van reële getallen en bestudeert hun eigenschappen in detail, inclusief concepten zoals infimum, supremum, absolute waarde en andere aanvullende eigenschappen van reële getallen.

Deze cursus is ideaal voor degenen die basiskennis van wiskunde hebben en hun begrip van analyse in de echte wereld willen verdiepen. Het is vooral nuttig voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een grondig begrip van de grondslagen van de wiskunde.

Door deze cursus te voltooien, krijgen deelnemers een goed inzicht in reële getallen en hun belang bij analyse, evenals de mogelijkheid om een ​​deelbaar certificaat te behalen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan hun professionele of academische profiel.

 

Analyse I (deel 2): ​​Inleiding tot complexe getallen (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De cursus “Analyse I (deel 2): ​​Inleiding tot complexe getallen”, aangeboden door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne op edX, is een boeiende introductie in de wereld van complexe getallen.Deze cursus van 2 weken, die ongeveer 4-5 uur studie per week vergt, is zo ontworpen dat u deze in uw eigen tempo kunt voltooien.

De cursus begint met het behandelen van de vergelijking z^2 = -1, die geen oplossing heeft in de verzameling reële getallen R. Dit probleem leidt tot de introductie van complexe getallen, C, een veld dat R bevat en ons in staat stelt dergelijke getallen op te lossen. vergelijkingen. De cursus onderzoekt verschillende manieren om een ​​complex getal weer te geven en bespreekt oplossingen voor vergelijkingen van de vorm z^n = w, waarbij n bij N* ​​hoort en w bij C.

Een hoogtepunt van de cursus is de studie van de fundamentele stelling van de algebra, een sleutelresultaat in de wiskunde. De cursus behandelt ook onderwerpen als de cartesiaanse representatie van complexe getallen, hun elementaire eigenschappen, het inverse element voor vermenigvuldiging, de formule van Euler en de Moivre, en de polaire vorm van een complex getal.

Deze cursus is ideaal voor degenen die al enige kennis hebben van reële getallen en hun begrip willen uitbreiden naar complexe getallen. Het is vooral nuttig voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een dieper begrip van algebra en de toepassingen ervan.

Door het voltooien van deze cursus krijgen deelnemers een goed inzicht in complexe getallen en hun cruciale rol in de wiskunde, evenals de mogelijkheid om een ​​deelbaar certificaat te behalen, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan hun professionele of academische profiel.

 

Analyse I (deel 3): Reeksen van reële getallen I en II (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De cursus “Analyse I (deel 3): Reeksen van reële getallen I en II”, aangeboden door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne op edX, richt zich op reeksen van reële getallen. Deze cursus van 4 weken, die ongeveer 4-5 uur studie per week vergt, is zo ontworpen dat u deze in uw eigen tempo kunt voltooien.

Het centrale concept van deze cursus is de limiet van een reeks reële getallen. Het begint met het definiëren van een reeks reële getallen als een functie van N tot R. De reeks a_n = 1/2^n wordt bijvoorbeeld onderzocht, en laat zien hoe deze nul nadert. De cursus behandelt rigoureus de definitie van de limiet van een reeks en ontwikkelt methoden om het bestaan ​​van een limiet vast te stellen.

Bovendien legt de cursus een verband tussen het concept van limiet en dat van het infimum en het supremum van een verzameling. Een belangrijke toepassing van reeksen reële getallen wordt geïllustreerd door het feit dat elk reëel getal kan worden beschouwd als de limiet van een reeks rationale getallen. De cursus onderzoekt ook Cauchy-reeksen en reeksen gedefinieerd door lineaire inductie, evenals de stelling van Bolzano-Weierstrass.

Deelnemers leren ook over numerieke reeksen, met een inleiding tot verschillende voorbeelden en convergentiecriteria, zoals het d'Alembert-criterium, het Cauchy-criterium en het Leibniz-criterium. De cursus eindigt met de studie van numerieke reeksen met een parameter.

Deze cursus is ideaal voor degenen die basiskennis van wiskunde hebben en hun begrip van reële getalreeksen willen verdiepen. Het is vooral handig voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek. Door deze cursus te voltooien, zullen de deelnemers hun kennis van de wiskunde verrijken en kunnen zij een deelbaar certificaat verkrijgen, een aanwinst voor hun professionele of academische ontwikkeling.

 

Ontdekking van reële en continue functies: analyse I (deel 4)  (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

In “Analyse I (deel 4): Grens van een functie, continue functies” biedt de École Polytechnique Fédérale de Lausanne een fascinerende reis naar de studie van echte functies van een echte variabele.Deze cursus, die 4 weken duurt met 4 tot 5 uur wekelijkse studie, is beschikbaar op edX en maakt progressie in je eigen tempo mogelijk.

Dit deel van de cursus begint met de introductie van reële functies, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun eigenschappen zoals monotoniciteit, pariteit en periodiciteit. Het onderzoekt ook operaties tussen functies en introduceert specifieke functies zoals hyperbolische functies. Bijzondere aandacht wordt besteed aan functies die stapsgewijs worden gedefinieerd, inclusief Signum- en Heaviside-functies, evenals aan affiene transformaties.

De kern van de cursus richt zich op de scherpe grens van een functie op een punt, waarbij concrete voorbeelden worden gegeven van de grenzen van functies. Het behandelt ook de concepten van linker- en rechterlimieten. Vervolgens wordt in de cursus gekeken naar oneindige limieten van functies en worden essentiële hulpmiddelen aangereikt voor het berekenen van limieten, zoals de cop-stelling.

Een belangrijk aspect van de cursus is de introductie van het concept van continuïteit, dat op twee verschillende manieren wordt gedefinieerd, en het gebruik ervan om bepaalde functies uit te breiden. De cursus eindigt met een onderzoek naar de continuïteit op open intervallen.

Deze cursus is een verrijkende kans voor diegenen die hun begrip van echte en continue functies willen verdiepen. Het is ideaal voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek. Door deze cursus te voltooien, zullen de deelnemers niet alleen hun wiskundige horizon verbreden, maar zullen ze ook de kans krijgen om een ​​waardevol certificaat te behalen, wat de deur opent naar nieuwe academische of professionele perspectieven.

 

Differentieerbare functies verkennen: analyse I (deel 5) (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De École Polytechnique Fédérale de Lausanne presenteert in haar educatieve aanbod op edX “Analyse I (deel 5): Continue functies en differentieerbare functies, de afgeleide functie”. Deze vier weken durende cursus, die ongeveer 4-5 uur studie per week vergt, is een diepgaande verkenning van de concepten van differentiatie en continuïteit van functies.

De cursus begint met een diepgaande studie van continue functies, waarbij de nadruk ligt op hun eigenschappen over gesloten intervallen. Dit gedeelte helpt studenten het maximum en minimum van continue functies te begrijpen. De cursus introduceert vervolgens de bisectiemethode en presenteert belangrijke stellingen zoals de tussenwaardestelling en de vaste-puntstelling.

Het centrale deel van de cursus is gewijd aan de differentieerbaarheid en differentieerbaarheid van functies. Studenten leren deze concepten te interpreteren en hun gelijkwaardigheid te begrijpen. De cursus gaat vervolgens in op de constructie van de afgeleide functie en onderzoekt de eigenschappen ervan in detail, inclusief algebraïsche bewerkingen op afgeleide functies.

Een belangrijk aspect van de cursus is de studie van de eigenschappen van differentieerbare functies, zoals de afgeleide van de samenstelling van functies, de stelling van Rolle en de eindige incrementstelling. De cursus onderzoekt ook de continuïteit van de afgeleide functie en de implicaties ervan voor de monotoniciteit van een differentieerbare functie.

Deze cursus is een uitstekende gelegenheid voor degenen die hun begrip van differentieerbare en continue functies willen verdiepen. Het is ideaal voor studenten wiskunde, natuurkunde of techniek. Door het voltooien van deze cursus zullen deelnemers niet alleen hun begrip van fundamentele wiskundige concepten verbreden, maar zullen ze ook de kans krijgen om een ​​waardevol certificaat te behalen, wat de deur opent naar nieuwe academische of professionele kansen.

 

Verdieping in wiskundige analyse: analyse I (deel 6) (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De cursus “Analyse I (deel 6): Studies van functies, beperkte ontwikkelingen”, aangeboden door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne op edX, is een diepgaande verkenning van functies en hun beperkte ontwikkelingen. Met deze vier weken durende cursus, met een werklast van 4 tot 5 uur per week, kunnen leerlingen in hun eigen tempo vooruitgang boeken.

Dit hoofdstuk van de cursus richt zich op de diepgaande studie van functies, waarbij stellingen worden gebruikt om hun variaties te onderzoeken. Nadat de eindige-incrementstelling is behandeld, wordt in de cursus gekeken naar de generalisatie ervan. Een cruciaal aspect bij het bestuderen van functies is het begrijpen van hun gedrag in het oneindige. Om dit te doen introduceert de cursus de Bernoulli-l'Hospital-regel, een essentieel hulpmiddel voor het bepalen van de complexe limieten van bepaalde quotiënten.

De cursus verkent ook de grafische weergave van functies, waarbij vragen worden onderzocht zoals het bestaan ​​van lokale of globale maxima of minima, evenals de convexiteit of concaafheid van functies. Studenten leren de verschillende asymptoten van een functie te identificeren.

Een ander sterk punt van de cursus is de introductie van beperkte uitbreidingen van een functie, die een polynomiale benadering opleveren in de buurt van een bepaald punt. Deze ontwikkelingen zijn essentieel om de berekening van limieten en de studie van de eigenschappen van functies te vereenvoudigen. De cursus behandelt ook gehele reeksen en hun convergentiestraal, evenals de Taylorreeks, een krachtig hulpmiddel voor het weergeven van oneindig differentieerbare functies.

Deze cursus is een waardevolle hulpbron voor diegenen die hun begrip van functies en hun toepassingen in de wiskunde willen verdiepen. Het biedt een verrijkend en gedetailleerd perspectief op sleutelconcepten in wiskundige analyse.

 

Beheersing van Integratie: Analyse I (deel 7) (SCHOOL POLYTECHNIEK FEDERALE DE LAUSANNE)

De cursus “Analyse I (deel 7): Onbepaalde en bepaalde integralen, integratie (geselecteerde hoofdstukken)”, aangeboden door de École Polytechnique Fédérale de Lausanne op edX, is een gedetailleerde verkenning van de integratie van functies. Deze module, die vier weken duurt met een betrokkenheid van 4 tot 5 uur per week, stelt leerlingen in staat de subtiliteiten van integratie in hun eigen tempo te ontdekken.

De cursus begint met de definitie van de onbepaalde integraal en de bepaalde integraal, waarbij de definitieve integraal wordt geïntroduceerd via Riemann-sommen en boven- en ondersommen. Vervolgens worden drie sleuteleigenschappen van bepaalde integralen besproken: de lineariteit van de integraal, de onderverdeling van het integratiedomein en de monotoniciteit van de integraal.

Centraal in de cursus staat de gemiddelde stelling voor continue functies op een segment, die in detail wordt gedemonstreerd. De cursus bereikt zijn hoogtepunt met de fundamentele stelling van de integraalrekening, waarbij het begrip primitief van een functie wordt geïntroduceerd. Studenten leren verschillende integratietechnieken, zoals partiële integratie, veranderende variabelen en integratie door inductie.

De cursus wordt afgesloten met de studie van de integratie van bepaalde functies, inclusief de integratie van de beperkte uitbreiding van een functie, de integratie van gehele reeksen en de integratie van stuksgewijze continue functies. Met deze technieken kunnen de integralen van functies met speciale vormen efficiënter worden berekend. Ten slotte verkent de cursus algemene integralen, gedefinieerd door het overschrijden van de limiet in integralen, en presenteert concrete voorbeelden.

Deze cursus is een waardevol hulpmiddel voor degenen die integratie, een fundamenteel hulpmiddel in de wiskunde, onder de knie willen krijgen. Het biedt een alomvattend en praktisch perspectief op integratie, waardoor de wiskundige vaardigheden van leerlingen worden verrijkt.

 

Cursussen in het Engels

 

Inleiding tot lineaire modellen en matrixalgebra  (Harvard)

Harvard University biedt via haar HarvardX-platform op edX de cursus “Inleiding tot lineaire modellen en matrixalgebra” aan. Hoewel de cursus in het Engels wordt gegeven, biedt het een unieke kans om de basisprincipes van matrixalgebra en lineaire modellen te leren, essentiële vaardigheden op veel wetenschappelijke gebieden.

Deze cursus van vier weken, die 2 tot 4 uur studie per week vergt, is zo ontworpen dat u deze in uw eigen tempo kunt voltooien. Het richt zich op het gebruik van de programmeertaal R om lineaire modellen toe te passen in data-analyse, met name in de levenswetenschappen. Studenten leren matrixalgebra te manipuleren en de toepassing ervan in experimenteel ontwerp en hoogdimensionale data-analyse te begrijpen.

Het programma omvat matrixalgebra-notatie, matrixbewerkingen, toepassing van matrixalgebra op data-analyse, lineaire modellen en een inleiding tot QR-decompositie. Deze cursus maakt deel uit van een reeks van zeven cursussen, die afzonderlijk kunnen worden gevolgd of als onderdeel van twee professionele certificaten in Data Analysis for Life Sciences en Genomic Data Analysis.

Deze cursus is ideaal voor diegenen die vaardigheden willen opdoen in statistische modellering en data-analyse, met name in de context van de levenswetenschappen. Het biedt een solide basis voor diegenen die matrixalgebra en de toepassing ervan in verschillende wetenschappelijke en onderzoeksgebieden verder willen verkennen.

 

Meesterwaarschijnlijkheid (Harvard)

LDe afspeellijst ‘Statistics 110: Probability’ op YouTube, in het Engels gegeven door Joe Blitzstein van de Harvard University, is een bron van onschatbare waarde voor mensen die hun kennis van waarschijnlijkheid willen verdiepen.. De afspeellijst bevat lesvideo's, evaluatiemateriaal en meer dan 250 oefenoefeningen met gedetailleerde oplossingen.

Deze cursus Engels is een uitgebreide introductie tot waarschijnlijkheid, gepresenteerd als een essentiële taal en een reeks hulpmiddelen voor het begrijpen van statistiek, wetenschap, risico en willekeur. De onderwezen concepten zijn toepasbaar op verschillende gebieden, zoals statistiek, wetenschap, techniek, economie, financiën en het dagelijks leven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de basisbeginselen van waarschijnlijkheid, willekeurige variabelen en hun verdelingen, univariate en multivariate verdelingen, limietstellingen en Markov-ketens. De cursus vereist voorkennis van éénvariabelerekening en bekendheid met matrices.

Voor degenen die vertrouwd zijn met Engels en graag de wereld van waarschijnlijkheid diepgaand willen verkennen, biedt deze Harvard-cursusreeks een verrijkende leermogelijkheid. Je hebt rechtstreeks toegang tot de afspeellijst en de gedetailleerde inhoud ervan op YouTube.

 

Waarschijnlijkheid uitgelegd. Cursus met Franse ondertiteling (Harvard)

De cursus ‘Fat Chance: Probability from the Ground Up’, aangeboden door HarvardX op edX, is een fascinerende introductie tot waarschijnlijkheid en statistiek. Hoewel de cursus in het Engels wordt gegeven, is deze dankzij de beschikbare Franse ondertiteling toegankelijk voor een Franstalig publiek.

Deze cursus van zeven weken, waarvoor 3 tot 5 uur studie per week nodig is, is bedoeld voor degenen die nieuw zijn in de studie van waarschijnlijkheid of die op zoek zijn naar een toegankelijk overzicht van de belangrijkste concepten voordat ze zich inschrijven voor een cursus statistiek. ‘Fat Chance’ legt de nadruk op het ontwikkelen van wiskundig denken in plaats van het onthouden van termen en formules.

In de eerste modules introduceren we basisvaardigheden op het gebied van tellen, die vervolgens worden toegepast op eenvoudige waarschijnlijkheidsproblemen. Volgende modules onderzoeken hoe deze ideeën en technieken kunnen worden aangepast om een ​​breder scala aan waarschijnlijkheidsproblemen aan te pakken. De cursus eindigt met een inleiding tot de statistiek via de begrippen verwachte waarde, variantie en normale verdeling.

Deze cursus is ideaal voor mensen die hun kwantitatieve redeneervaardigheden willen vergroten en de grondslagen van waarschijnlijkheid en statistiek willen begrijpen. Het biedt een verrijkend perspectief op het cumulatieve karakter van wiskunde en hoe dit van toepassing is op het begrijpen van risico's en willekeur.

 

Statistische gevolgtrekking en modellering voor experimenten met hoge doorvoer (Harvard)

De cursus “Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments” in het Engels richt zich op de technieken die worden gebruikt om statistische gevolgtrekkingen uit te voeren op high-throughput gegevens. Deze vier weken durende cursus, die 2 tot 4 uur studie per week vergt, is een waardevolle hulpbron voor diegenen die geavanceerde statistische methoden willen begrijpen en toepassen in data-intensieve onderzoeksomgevingen.

Het programma behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder het meervoudige vergelijkingsprobleem, foutenpercentages, controleprocedures voor foutpercentages, percentages valse ontdekkingen, q-waarden en verkennende gegevensanalyse. Het introduceert ook statistische modellering en de toepassing ervan op gegevens met een hoge doorvoer, waarbij parametrische verdelingen zoals binomiale, exponentiële en gamma-verdelingen worden besproken en de schatting van de maximale waarschijnlijkheid wordt beschreven.

Studenten zullen leren hoe deze concepten worden toegepast in contexten zoals sequencing van de volgende generatie en microarray-gegevens. De cursus behandelt ook hiërarchische modellen en Bayesiaanse empirische modellen, met praktische voorbeelden van het gebruik ervan.

Deze cursus is ideaal voor diegenen die hun begrip van statistische gevolgtrekkingen en modellering in modern wetenschappelijk onderzoek willen verdiepen. Het biedt een diepgaand perspectief op de statistische analyse van complexe gegevens en is een uitstekende hulpbron voor onderzoekers, studenten en professionals op het gebied van de levenswetenschappen, bio-informatica en statistiek.

 

Inleiding tot waarschijnlijkheid (Harvard)

De cursus ‘Introduction to Probability’, aangeboden door HarvardX op edX, is een diepgaande verkenning van waarschijnlijkheid, een essentiële taal en toolset voor het begrijpen van gegevens, kans en onzekerheid. Hoewel de cursus in het Engels wordt gegeven, is deze dankzij de beschikbare Franse ondertiteling toegankelijk voor een Franstalig publiek.

Deze tien weken durende cursus, die 5-10 uur studie per week vergt, heeft tot doel logica te brengen in een wereld vol toeval en onzekerheid. Het zal de tools bieden die nodig zijn om data, wetenschap, filosofie, techniek, economie en financiën te begrijpen. Je leert niet alleen hoe je complexe technische problemen oplost, maar ook hoe je deze oplossingen toepast in het dagelijks leven.

Met voorbeelden variërend van medische tests tot sportvoorspellingen, krijgt u een solide basis voor de studie van statistische gevolgtrekkingen, stochastische processen, willekeurige algoritmen en andere onderwerpen waarbij waarschijnlijkheid noodzakelijk is.

Deze cursus is ideaal voor mensen die hun inzicht in onzekerheid en kans willen vergroten, goede voorspellingen willen doen en willekeurige variabelen willen begrijpen. Het biedt een verrijkend perspectief op algemene kansverdelingen die worden gebruikt in statistiek en datawetenschap.

 

Toegepaste calculus (Harvard)

De cursus “Calculus Applied!”, aangeboden door Harvard op edX, is een diepgaande verkenning van de toepassing van single-variable calculus in de sociale, levens- en natuurwetenschappen. Deze cursus, volledig in het Engels, is een uitstekende gelegenheid voor diegenen die willen begrijpen hoe calculus wordt toegepast in professionele contexten in de echte wereld.

Deze cursus duurt tien weken en vergt tussen de 3 en 6 uur studie per week en gaat verder dan traditionele leerboeken. Hij werkt samen met professionals uit verschillende vakgebieden om te laten zien hoe calculus wordt gebruikt om problemen uit de echte wereld te analyseren en op te lossen. Studenten zullen uiteenlopende toepassingen verkennen, variërend van economische analyse tot biologische modellering.

Het programma omvat het gebruik van afgeleiden, integralen, differentiaalvergelijkingen en benadrukt het belang van wiskundige modellen en parameters. Het is bedoeld voor degenen die een basiskennis hebben van de calculus met één variabele en geïnteresseerd zijn in de praktische toepassingen ervan op verschillende gebieden.

Deze cursus is perfect voor studenten, docenten en professionals die hun begrip van calculus willen verdiepen en de toepassingen ervan in de echte wereld willen ontdekken.

 

Inleiding tot wiskundig redeneren (Stanford)

De cursus ‘Introductie tot Wiskundig Denken’, aangeboden door Stanford University op Coursera, is een duik in de wereld van wiskundig redeneren. Hoewel de cursus in het Engels wordt gegeven, is deze dankzij de beschikbare Franse ondertiteling toegankelijk voor een Franstalig publiek.

Deze zeven weken durende cursus, die in totaal ongeveer 38 uur in beslag neemt, of ongeveer 12 uur per week, is bedoeld voor degenen die wiskundig denken willen ontwikkelen, anders dan het simpelweg beoefenen van wiskunde zoals dat vaak wordt aangeboden in het schoolsysteem. De cursus richt zich op het ontwikkelen van een “outside the box” manier van denken, een waardevolle vaardigheid in de wereld van vandaag.

Studenten zullen onderzoeken hoe professionele wiskundigen denken problemen uit de echte wereld op te lossen, of deze nu voortkomen uit de dagelijkse wereld, uit de wetenschap of uit de wiskunde zelf. De cursus helpt bij het ontwikkelen van deze cruciale manier van denken, die verder gaat dan het leren van procedures om stereotiepe problemen op te lossen.

Deze cursus is ideaal voor mensen die hun kwantitatieve redenering willen versterken en de grondslagen van wiskundig redeneren willen begrijpen. Het biedt een verrijkend perspectief op het cumulatieve karakter van wiskunde en de toepassing ervan op het begrijpen van complexe problemen.

 

Statistisch leren met R (Stanford)

De cursus ‘Statistical Learning with R’, aangeboden door Stanford, is een introductie op gemiddeld niveau tot begeleid leren, waarbij de nadruk ligt op regressie- en classificatiemethoden. Deze cursus, volledig in het Engels, is een waardevolle hulpbron voor diegenen die statistische methoden op het gebied van data science willen begrijpen en toepassen.

De cursus duurt elf weken en vergt 3-5 uur studie per week. De cursus behandelt zowel traditionele als opwindende nieuwe methoden in statistische modellering, en hoe deze te gebruiken in de programmeertaal R. van de cursus is in 2021 bijgewerkt voor de tweede editie van de cursushandleiding.

Onderwerpen zijn onder meer lineaire en polynomiale regressie, logistieke regressie en lineaire discriminantanalyse, kruisvalidatie en bootstrapping, modelselectie en regularisatiemethoden (ridge en lasso), niet-lineaire modellen, splines en gegeneraliseerde additieve modellen, op bomen gebaseerde methoden, willekeurige bossen en boosting, ondersteuning van vectormachines, neurale netwerken en deep learning, overlevingsmodellen en meervoudig testen.

Deze cursus is ideaal voor mensen met een basiskennis van statistiek, lineaire algebra en informatica, en die hun begrip van statistisch leren en de toepassing ervan in datawetenschap willen verdiepen.

 

Hoe wiskunde te leren: een cursus voor iedereen (Stanford)

De cursus ‘How to Learn Math: For Students’, aangeboden door Stanford. Is een gratis online cursus voor leerlingen van alle wiskundeniveaus. Het is geheel in het Engels en combineert belangrijke informatie over de hersenen met nieuw bewijsmateriaal over de beste manieren om wiskunde te benaderen.

Duur van zes weken en vereist 1 tot 3 uur studie per week. De cursus is ontworpen om de relatie van leerlingen met wiskunde te transformeren. Veel mensen hebben negatieve ervaringen met wiskunde gehad, wat tot afkeer of mislukking heeft geleid. Deze cursus is bedoeld om leerlingen de informatie te geven die ze nodig hebben om van wiskunde te genieten.

Er worden onderwerpen behandeld zoals het brein en het leren van wiskunde. Ook mythes over wiskunde, mindset, fouten en snelheid komen aan bod. Numerieke flexibiliteit, wiskundig redeneren, verbanden, numerieke modellen maken ook deel uit van het programma. De representaties van wiskunde in het leven, maar ook in de natuur en op het werk worden niet vergeten. De cursus is ontworpen met een actieve betrokkenheidspedagogie, waardoor het leren interactief en dynamisch wordt.

Het is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wiskunde anders wil zien. Ontwikkel een dieper en positief begrip van deze discipline. Het is vooral geschikt voor mensen die in het verleden negatieve ervaringen met wiskunde hebben gehad en deze perceptie willen veranderen.

 

Kansbeheer (Stanford)

De cursus ‘Introduction to Probability Management’, aangeboden door Stanford, is een introductie in de discipline van kansmanagement. Dit vakgebied richt zich op het communiceren en berekenen van onzekerheden in de vorm van controleerbare gegevenstabellen, genaamd Stochastic Information Packets (SIP's). Deze tien weken durende cursus vereist 1 tot 5 uur studie per week en is ongetwijfeld een waardevolle hulpbron voor diegenen die statistische methoden op het gebied van data science willen begrijpen en toepassen.

Het cursuscurriculum behandelt onderwerpen als het herkennen van de ‘fout van gemiddelden’, een reeks systematische fouten die ontstaan ​​wanneer onzekerheden worden weergegeven door afzonderlijke getallen, meestal een gemiddelde. Het verklaart waarom veel projecten te laat komen, boven budget en onder budget komen. De cursus leert ook onzekerheidsberekeningen, waarbij berekeningen worden uitgevoerd met onzekere inputs, wat resulteert in onzekere outputs op basis waarvan u de werkelijke gemiddelde resultaten en de kansen op het bereiken van gespecificeerde doelen kunt berekenen.

Studenten leren hoe ze interactieve simulaties kunnen maken die met elke Excel-gebruiker kunnen worden gedeeld zonder dat er invoegtoepassingen of macro's nodig zijn. Deze aanpak is even geschikt voor Python of elke programmeeromgeving die arrays ondersteunt.

Deze cursus is ideaal voor degenen die vertrouwd zijn met Microsoft Excel en hun kennis van kansbeheer en de toepassing ervan in datawetenschap willen verdiepen.

 

De wetenschap van onzekerheid en data  (MIT)

De cursus “Probability – The Science of Uncertainty and Data”, aangeboden door het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Is een fundamentele introductie tot datawetenschap via probabilistische modellen. Deze cursus duurt zestien weken en vergt 10 tot 14 uur studie per week. Het komt overeen met een deel van het MIT MicroMasters-programma in statistiek en datawetenschap.

Deze cursus verkent de wereld van onzekerheid: van ongelukken op onvoorspelbare financiële markten tot communicatie. Probabilistische modellering en het daarmee samenhangende gebied van statistische gevolgtrekking. Zijn twee sleutels tot het analyseren van deze gegevens en het maken van wetenschappelijk verantwoorde voorspellingen.

Studenten ontdekken de structuur en basiselementen van probabilistische modellen. Inclusief willekeurige variabelen, hun verdelingen, gemiddelden en varianties. De cursus behandelt ook inferentiemethoden. De wetten van grote aantallen en hun toepassingen, evenals willekeurige processen.

Deze cursus is perfect voor degenen die fundamentele kennis in data science willen. Het biedt een alomvattend perspectief op probabilistische modellen. Van basiselementen tot willekeurige processen en statistische gevolgtrekkingen. Dit alles is vooral nuttig voor professionals en studenten. Met name op het gebied van data science, engineering en statistiek.

 

Computationele waarschijnlijkheid en gevolgtrekking (MIT)

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) presenteert de cursus “Computational Probability and Inference” in het Engels. Op het programma staat een introductie op middelbaar niveau in probabilistische analyse en gevolgtrekking. Deze twaalf weken durende cursus, die 4 tot 6 uur studie per week vergt, is een fascinerende verkenning van hoe waarschijnlijkheid en gevolgtrekking worden gebruikt in uiteenlopende gebieden als spamfiltering, mobiele botnavigatie of zelfs in strategiespellen als Jeopardy en Go.

In deze cursus leer je de principes van waarschijnlijkheid en gevolgtrekking en hoe je deze kunt implementeren in computerprogramma's die redeneren met onzekerheid en voorspellingen doen. Je leert over verschillende datastructuren voor het opslaan van waarschijnlijkheidsverdelingen, zoals probabilistische grafische modellen, en ontwikkelt efficiënte algoritmen om met deze datastructuren te redeneren.

Aan het einde van deze cursus weet u hoe u problemen uit de echte wereld met waarschijnlijkheid kunt modelleren en hoe u de resulterende modellen kunt gebruiken voor gevolgtrekkingen. U hoeft geen eerdere ervaring te hebben met waarschijnlijkheid of gevolgtrekking, maar u moet wel vertrouwd zijn met de basisprogrammering en -calculatie in Python.

Deze cursus is een waardevolle hulpbron voor diegenen die statistische methoden op het gebied van datawetenschap willen begrijpen en toepassen, en biedt een alomvattend perspectief op probabilistische modellen en statistische gevolgtrekkingen.

 

In het hart van onzekerheid: MIT demystificeert waarschijnlijkheid

In de cursus “Introductie tot waarschijnlijkheid Deel II: Inferentieprocessen” biedt het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een geavanceerde onderdompeling in de wereld van waarschijnlijkheid en gevolgtrekking. Deze cursus, geheel in het Engels, is een logisch vervolg op het eerste deel en duikt dieper in data-analyse en de wetenschap van onzekerheid.

Gedurende een periode van zestien weken, met een inzet van 6 uur per week, onderzoekt deze cursus de wetten van grote getallen, Bayesiaanse inferentiemethoden, klassieke statistiek en willekeurige processen zoals Poisson-processen en ketens van Markov. Dit is een rigoureuze verkenning, bedoeld voor degenen die al een solide basis in waarschijnlijkheid hebben.

Deze cursus valt op door zijn intuïtieve aanpak, terwijl de wiskundige nauwkeurigheid behouden blijft. Het presenteert niet alleen stellingen en bewijzen, maar heeft tot doel een diep begrip van concepten te ontwikkelen door middel van concrete toepassingen. Studenten leren complexe verschijnselen te modelleren en gegevens uit de echte wereld te interpreteren.

Deze cursus is ideaal voor professionals op het gebied van datawetenschap, onderzoekers en studenten en biedt een uniek perspectief op hoe waarschijnlijkheid en gevolgtrekking ons begrip van de wereld bepalen. Perfect voor diegenen die hun kennis van datawetenschap en statistische analyse willen verdiepen.

 

Analytische combinatoriek: een Princeton-cursus voor het ontcijferen van complexe structuren (Princeton)

De cursus Analytische Combinatoriek, aangeboden door Princeton University, is een fascinerende verkenning van analytische combinatoriek, een discipline die nauwkeurige kwantitatieve voorspellingen van complexe combinatorische structuren mogelijk maakt. Deze cursus, volledig in het Engels, is een waardevolle hulpbron voor diegenen die geavanceerde methoden op het gebied van combinatoriek willen begrijpen en toepassen.

Deze cursus duurt drie weken en vergt in totaal ongeveer 16 uur, of ongeveer 5 uur per week, en introduceert de symbolische methode voor het afleiden van functionele relaties tussen gewone, exponentiële en multivariate genererende functies. Het onderzoekt ook methoden voor complexe analyse om nauwkeurige asymptotiek af te leiden uit de vergelijkingen van het genereren van functies.

Studenten zullen ontdekken hoe analytische combinatoriek kan worden gebruikt om precieze hoeveelheden in grote combinatorische structuren te voorspellen. Ze leren combinatorische structuren te manipuleren en complexe analysetechnieken te gebruiken om deze structuren te analyseren.

Deze cursus is ideaal voor mensen die hun kennis van combinatoriek en de toepassing ervan bij het oplossen van complexe problemen willen verdiepen. Het biedt een uniek perspectief op hoe analytische combinatoriek ons ​​begrip van wiskundige en combinatorische structuren vormgeeft.