Na een bijzonder moeilijk jaar hebben ziekenhuispersoneel en contractpersoneel recht op een helpende hand. In ruil voor hun inzet tijdens de Covid-19-epidemie, geeft de regering van Jean Castex hen de mogelijkheid om een ​​vergoeding te ontvangen voor het saldo van jaarlijkse vakantie of niet opgenomen rustdagen voor de verkorting van de werktijd. (RTT).

Wie kan profiteren van deze maatregel?

Dit zijn ambtenaren en contractuelen van publiek recht in de ziekenhuisambtenaar, al dan niet verplegende, werkzaam in:

instellingen voor volksgezondheid; openbare instellingen voor ouderen; openbare instellingen die binnen de openbare ziekenhuisdienst zorgen voor minderjarigen of gehandicapte volwassenen.

Betrokkenen hebben recht op deze maatregel als hun werkgever hun verzoek om verlof of RTT op te nemen tussen 1 oktober en 31 december 2020 heeft geweigerd op basis van "Serviceredenen in verband met de strijd tegen de epidemie", specificeert een decreet van 23 december, gepubliceerd op 26 tot Publicatieblad, die dit systeem vestigt op ...