Maximaal 6 dagen betaalde vakantie en 10 dagen opgelegde RTT

In artikel 1 worden de maatregelen die afgelopen maart zijn genomen op het gebied van betaald verlof en rustdagen uitgebreid en aangepast. Tot 30 juni 2021 kan een werkgever, onder voorbehoud van het sluiten van een bedrijfs- of branchecontract, maximaal 6 dagen betaald verlof opleggen of verschuiven. En dit door een opzegtermijn van minstens één vrije dag te respecteren, in plaats van één maand of de termijn voorzien in een collectieve overeenkomst in normale tijden.

Op dezelfde manier kan een werkgever dit keer bij eenzijdige beslissing de data van RTT's, dagen verworven in het dagpakket of dagen gestort op de tijdspaarrekening (CET) in de limiet van 10 dagen ...