Betaald verlof: uitzonderlijke staatssteun

Deze uitzonderlijke financiële steun ter dekking van verlof is bedoeld voor bedrijven waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het verwelkomen van het publiek en waarvan de gezondheidsmaatregelen die door de staat zijn ingevoerd, hebben geleid tot:

het verbod om het publiek in hun gehele of een deel van hun vestiging te verwelkomen voor een totale periode van ten minste 140 dagen tussen 1 januari en 31 december 2020; of een omzetverlies behaald in de perioden waarin de gezondheidsnoodtoestand werd uitgeroepen van ten minste 90% ten opzichte van die behaald in dezelfde perioden in 2019.

De hoogte van de steun is voor elke werknemer en per opgenomen verlofdag binnen de limiet van 10 verlofdagen gelijk aan 70% van de betaalde verloftoelage gerelateerd aan een uurbedrag en beperkt tot 4,5 uur minimumloon.
Het uurbedrag mag niet lager zijn dan 8,11 euro, behalve voor werknemers met een leer- en professionaliseringscontract.
Om in aanmerking te komen voor de bijstand, moet u uw verzoek elektronisch verzenden, met vermelding van de reden waarom u een beroep doet op uitzonderlijke bijstand. Om dit te doen, is het aan jou om "sluiting" gedurende minimaal 140 dagen te controleren