Overuren: gedeelde bewijslast

De bewijslast voor het bestaan ​​van overuren rust niet uitsluitend op de werknemer. De bewijslast wordt gedeeld met de werkgever.

Bij een geschil over het bestaan ​​van overuren verstrekt de werknemer dus ter ondersteuning van zijn verzoek voldoende nauwkeurige informatie over de onbetaalde uren die hij beweert te hebben gewerkt.

Deze elementen moeten de werkgever in staat stellen te reageren door zijn eigen elementen te produceren.

De procesrechters vormen hun veroordeling rekening houdend met alle elementen.

Overuren: voldoende nauwkeurige elementen

In een arrest van 27 januari 2021 heeft het Hof van Cassatie zojuist het concept van "voldoende nauwkeurige elementen" dat de werknemer produceert, verduidelijkt.

In de besliste zaak vroeg de werknemer met name om betaling van overuren. Hiervoor heeft hij een opgave overgelegd van de werkuren die hij tijdens de beschouwde periode aangeeft te hebben vervuld. Deze telling vermeldde dag in dag uit de diensturen en het einde van de dienst, evenals de professionele afspraken met vermelding van de bezochte winkel, het aantal dagelijkse uren en het wekelijkse totaal.

De werkgever had geen informatie verstrekt naar aanleiding van die van de werknemer ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Heb ik het recht om te onderhandelen over de periode voor het opnemen van betaald verlof?