De cursus is opgebouwd rond 7 modules. De eerste module biedt een context en definieert het concept en het belang van groene chemie in een ecologische en economische benadering. Deze module introduceert ook het begrip biomassa en illustreert de verschillende categorieën biomassa (plant, algen, afval, enz.). De tweede module behandelt de chemische structuur, de fysisch-chemische eigenschappen en de reactiviteit van de belangrijkste families van moleculen in biomassa. De derde module richt zich op de manieren van conditionering en voorbehandeling van biomassa, terwijl module 4 voorstelt om zich te concentreren op chemische, biologische en/of thermochemische benaderingen om biomassa om te zetten in nieuwe producten, tussenproducten, energie en brandstoffen. Module 5 presenteert verschillende economische en commerciële casussen van biomassaterugwinning en groene chemie, zoals de productie van bio-ethanol of het ontwerp van nieuwe bioplastics. Module 6 gaat over innovatief, recenter onderzoek, zoals de productie van nieuwe oplosmiddelen, de opwekking van waterstof of de terugwinning van kooldioxide. Module 7 wordt tot slot afgesloten met een visie voor de toekomst van deze groene chemie in verband met hernieuwbare bronnen.

De aangeboden activiteiten omvatten:
- Video's die theoretische concepten op een levendige en toegankelijke manier presenteren
- "Praktische" gefilmde sequenties en interviews met experts die deze concepten introduceren of illustreren
- Talrijke oefeningen van toenemende moeilijkheidsgraad en omvang en feedback
- Een discussieforum