Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • tonen de centrale plaats van bodems en hun land- of bosbouwgebruik op het klimaat.
  • vormen van landbouw ondersteunen en ontwikkelen die kunnen inspelen op de uitdagingen van klimaatverandering en voedselzekerheid (vanuit operationeel oogpunt).

Omschrijving

De rol van land- en bosbouw bij klimaatverandering is divers. Ze betreffen meerdere actoren en kunnen op verschillende schalen en door verschillende wetenschappelijke disciplines worden behandeld.

De MOOC “Bodem en klimaat” wil deze complexiteit en in het bijzonder de rol van bodems toelichten. Als we meer en meer horen "Koolstofvastlegging in de bodem is een manier om de klimaatverandering te verzachten en aan te passen", is het noodzakelijk om te begrijpen:

  • waarom en in hoeverre deze bewering waar is?
  • hoe het opslaan van koolstof in de bodem de klimaatverandering verzacht en het functioneren van de bodem en het ecosysteem beïnvloedt
  • om welke processen gaat het en hoe kunnen we op deze processen inspelen?
  • wat zijn de risico's, obstakels en hefbomen voor actie om een ​​strategie te ontwikkelen gericht op...

Lees het artikel op de originele site verder →