Contract voor bepaalde tijd: het primaat van de verlengde bijkantoorovereenkomst

In principe kan een collectieve arbeidsovereenkomst of een uitgebreide brancheovereenkomst het volgende bevatten:

Wat betreft verlenging, bij gebrek aan uitgebreide contractuele bepalingen, is het aantal beperkt tot 2 volgens de arbeidswet.
De duur van de verlenging (en) toegevoegd aan de initiële duur van de CDD mag de maximale duur voorzien in de brancheovereenkomst of, bij gebreke daarvan, de aanvullende bepalingen van de arbeidswet niet overschrijden.

Met betrekking tot de wachttijd wordt, bij gebreke van een bepaling in de verlengde bijkantoorovereenkomst, de periode berekend volgens de bepalingen van de arbeidswet:

1/3 van de looptijd van het verlopen contract, inclusief verlenging, wanneer deze gelijk is aan of langer is dan 14 dagen; de helft van de looptijd als het oorspronkelijke contract, inclusief verlenging, minder dan 14 dagen bedraagt. Contract voor bepaalde tijd: uitzondering tot 30 juni 2021

Na de eerste deconfinitie werden deze regels versoepeld om de gevolgen van de gezondheidscrisis op te vangen. Een wet, gepubliceerd op 18 juni 2020 in het Publicatieblad, maakt het mogelijk om in een bedrijfsovereenkomst vast te leggen:

het maximale aantal verlengingen voor een CDD. Maar…

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Search Console: de complete gids - Beheer uw SEO