Kunnen we de chemische samenstelling van een monster in een paar seconden schatten en zonder het aan te raken? De oorsprong ervan identificeren? Ja ! Dit is mogelijk door de acquisitie van een spectrum van het monster en de verwerking ervan met chemometrische instrumenten uit te voeren.

Chemoocs is bedoeld om je autonoom te maken in de chemometrie. Maar de inhoud is dik! Daarom is de MOOC opgedeeld in twee hoofdstukken.

Dit is hoofdstuk 2. Het behandelt gecontroleerde methoden en validatie van analysemethoden. De teaser hierboven geeft meer details over de inhoud. Als je een beginner bent in chemometrie, raden we je aan om te beginnen met hoofdstuk 1, dat handelt over methoden zonder toezicht, om de eerste cursussen te volgen en zo betere voorkennis te hebben voor dit hoofdstuk 2 van Chemoocs.

Chemoocs is gericht op de meest wijdverbreide toepassingen van nabij-infraroodspectrometrie. Chemometrie staat echter open voor andere spectrale domeinen: midden-infrarood, ultraviolet, zichtbaar, fluorescentie of Raman, evenals vele andere niet-spectrale toepassingen. Dus waarom niet in jouw vakgebied?

Je past je kennis toe door onze toepassingsoefeningen uit te voeren met behulp van de ChemFlow-software, gratis en toegankelijk via een eenvoudige internetbrowser vanaf een computer of smartphone. ChemFlow is ontworpen om zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk te zijn. Er is dus geen programmeerkennis voor nodig.

Aan het einde van deze mooc heb je de nodige knowhow verworven om je eigen gegevens te verwerken.

Welkom in de fascinerende wereld van de chemometrie.