CAO's: slecht toezicht op de werkdruk van een medewerker op vaste dagbasis

Een werknemer, columnist bij een radiobedrijf, had beslag gelegd op de arbeidsrechtbank nadat hij in 2012 de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst had opgemerkt.

Hij beschuldigde zijn werkgever van tekortkomingen bij de uitvoering van de door hem ondertekende jaarafkoopovereenkomst in dagen. Hij vorderde daarom de nietigheid ervan, evenals de betaling van verschillende bedragen, waaronder een aanmaning voor overwerk.

In dit geval voorzag een in 2000 ondertekende ondernemingsovereenkomst in de bijzondere situatie van kaderleden op vaste dagen. Daarnaast is door een wijziging van deze overeenkomst, ondertekend in 2011, het de verantwoordelijkheid van de werkgever geworden om voor deze werknemers jaarlijks een beoordelingsgesprek te organiseren over: de werkdruk, de organisatie van het werk in het bedrijf, de aansluiting tussen de beroepsactiviteit en het persoonlijke leven van de werknemer, de beloning van de werknemer.

De werknemer beweerde echter dat hij van 2005 tot 2009 geen enkel interview over deze onderwerpen had gehad.

De werkgever van zijn kant rechtvaardigde dat hij deze jaargesprekken voor 2004, 2010 en 2011 had georganiseerd. Voor de andere jaren legde hij de bal terug bij de werknemer, aangezien het aan…

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Persoonlijke ontwikkeling: bloeien dankzij vreemde talen