Collectieve overeenkomsten: welke vergoeding voor werknemers met zwangerschapsverlof?

Het zwangerschapsverlof heeft gevolgen voor de beloning van de werknemer. In dit verband kan de geldende cao van de werkgever eisen dat hij zijn salaris behoudt.

De vraag rijst dan welke elementen van het salaris in deze periode behouden moeten blijven, en in het bijzonder bonussen en andere fooien.

Hier hangt alles af van de aard van de premie. Als het om een ​​premie gaat waarvan de betaling gekoppeld is aan een aanwezigheidsvoorwaarde, geeft de afwezigheid van de werkneemster met zwangerschapsverlof de werkgever het recht deze niet aan haar uit te betalen. Eén voorwaarde echter: alle afwezigheden, ongeacht hun oorsprong, moeten leiden tot niet-betaling van deze bonus. Anders zou de werkneemster zich kunnen beroepen op discriminatie vanwege haar zwangerschap of haar moederschap.

Als de uitkering van de bonus afhankelijk is van het verrichten van een bepaald werk, mag de werkgever deze wederom niet uitbetalen aan de werknemer met zwangerschapsverlof. Wees echter voorzichtig, want de rechters zijn streng op de zaak.

De premie moet dus:

onderworpen zijn aan de actieve en effectieve deelname van werknemers aan bepaalde activiteiten; antwoorden op…

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De gids om Calendly onder de knie te krijgen en vergaderingen te plannen