Collectieve overeenkomsten: een werkgever die de contractuele bepalingen inzake gemoduleerd deeltijds werk niet respecteert

Het gemoduleerde deeltijdse systeem maakt het mogelijk om de arbeidstijd van een deeltijdse werknemer aan te passen aan de hoge, lage of normale perioden van de activiteit van het bedrijf gedurende het jaar. Hoewel dit systeem sinds 2008 niet meer kan worden ingevoerd (wet nr. 2008-789 van 20 augustus 2008), betreft het nog steeds bepaalde bedrijven die een uitgebreide cao of een vóór deze datum afgesloten bedrijfsovereenkomst blijven toepassen. Vandaar het feit dat bepaalde geschillen over dit onderwerp blijven bestaan ​​voor het Hof van Cassatie.

Recente illustratie met verschillende werknemers, krantendistributeurs met gemoduleerde deeltijdcontracten, die de arbeidsrechtbank hadden aangegrepen om met name de herkwalificatie van hun contracten in voltijdse vaste contracten te vragen. Zij beweerden dat hun werkgever hun werkelijke arbeidstijd had verminderd, en dat deze groter was dan het aantal extra uren dat door de cao was toegestaan ​​(d.w.z. 1/3 van de contractuele uren).

In dit geval was het de cao voor directe distributiebedrijven die van toepassing was. Het geeft dus aan:
« Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de bedrijven, de wekelijkse of maandelijkse werkuren ...