Het apparaat Collectieve overgangen ou "Transco" heeft tot doel werknemers wiens baan op het spel staat te beschermen door hun vaardigheden te vergroten via een gecertificeerde opleiding die hen voorbereidt op veelbelovende beroepen, terwijl ze hun beloning tijdens deze cursus veiligstellen met behoud van hun arbeidsovereenkomst.

De operationele implementatie wordt gedetailleerd beschreven in een circulaire van het Ministerie van Arbeid van 11 januari 2021. Het werd verspreid onder de betrokken overheidsdiensten en onder de werkgelegenheidsactoren in de territoria.

Identificatie van kansrijke beroepen In elk territorium zullen lijsten worden opgesteld om prioriteit te geven aan de financiering van de trajecten van werknemers naar deze beroepen. Op regionaal niveau werden deze lijsten in het laatste kwartaal van 2020 opgesteld. Ze kunnen uitgesplitst worden naar werkgelegenheidsgebied en in de loop van 2021 worden aangevuld op een fijner territoriaal niveau.
Deze lijsten worden gevalideerd door de Crefop en worden vervolgens meegedeeld aan de actoren en gepubliceerd op de websites van de Direccte en de prefecturen.

Onderzoek van dossiers en financiële ondersteuningPro-overgangen (ATPro) instrueert en accepteert het verzoek om financiële ondersteuning van een professioneel transitiepad als onderdeel van een Transco, vooral met betrekking tot de consistentie en relevantie ervan. Zij

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  De basis van projectmanagement: de actoren