Tarief van de vergoeding en vergoeding voor gedeeltelijke activiteit: common law-regime

Bij deelactiviteit betaal je de werknemers een uurvergoeding die overeenkomt met 70% van hun brutoloon. De maximale vergoeding voor de berekening van de schadevergoeding is beperkt tot 4,5 SMIC.

Per 1 februari 2021 wordt het uurtarief van de toelage verhoogd naar 60% van de bruto referentievergoeding. Deze verlaging is uitgesteld tot 1 maart. Zo blijft het uurtarief van de toelage tot en met 70 februari vastgesteld op 28%.

De bepaling die bepaalt dat de uitgekeerde nettovergoeding niet hoger mag zijn dan het gebruikelijke netto-uurloon van de werknemer en bepaalt dat de nettovergoeding en vergoeding worden geacht te zijn na aftrek van de verplichte bijdragen en ingehouden bijdragen door de werkgever, zou vanaf 1 februari van toepassing moeten zijn. Maar de inwerkingtreding ervan wordt ook uitgesteld tot 1 maart 2021.

Tot en met 31 januari 2021 werd het uurtarief van de deelactiviteitsvergoeding vastgesteld op 60% van de bruto uurbeloning van de betreffende werknemer binnen de grens van 4,5 uurminimumloon. Het zou met ingang van 36 februari 1 worden verhoogd tot 2021% van het vorige brutosalaris van de werknemer.

Maar vanwege de situatie ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Training om het io-systeem te leren gebruiken