Je bent er net achter gekomen dat je zwanger bent. Dit is heel goed nieuws voor u en uw partner! We zijn verheugd en zenden u onze oprechte gelukwensen.

Maar misschien heeft u nog niet de tijd genomen om te informeren over uw zwangerschapsverlof. Daarom hebben we hier alle informatie verzameld die nuttig voor u kan zijn.

Allereerst ben je niet verplicht om je werkgever op de hoogte te stellen van je zwangerschap voordat je met zwangerschapsverlof gaat, ook niet als je in dienst bent (ook niet bij contracten voor bepaalde tijd). U kunt het dus mondeling of schriftelijk aankondigen wanneer u dat wenst. Om van al uw rechten te kunnen genieten, moet u echter een bewijs van zwangerschap overleggen.

Maar het is veiliger om de eerste 3 maanden te wachten, omdat de kans op een miskraam tijdens dit eerste trimester groter is. Het is alsof voor degenen om je heen, het beter is om een ​​beetje te wachten en je vreugde bij je partner te houden.

Dan, concreet, hoe zal het gebeuren? ?

Nadat u uw zwangerschap heeft aangekondigd en gemotiveerd, mag u afwezig zijn voor de verplichte medische keuringen. (Houd er rekening mee dat voorbereidingssessies voor de bevalling niet als verplicht worden beschouwd). Dit is onderdeel van je werktijd. Maar voor het goed functioneren van het bedrijf is het wellicht raadzaam dat de 2 partijen het eens worden.

LEES  Geef uw online bedrijf een boost met de verkoop van white label digitale producten

De roosters blijven hetzelfde, ook als je 's nachts werkt, maar in overleg met je werkgever zijn afspraken mogelijk, zeker als je vordert in je zwangerschap en je moe bent. Aan de andere kant mag u niet langer worden blootgesteld aan giftige producten. In dat geval kunt u een functiewijziging aanvragen.

Maar de wet regelt niets als je staand werkt! U heeft dan de mogelijkheid om dit te bespreken met de bedrijfsarts die beoordeelt of u geschikt bent om uw werkzaamheden voort te zetten.

Hoe lang duurt zwangerschapsverlof? ?

U heeft dus recht op zwangerschapsverlof waarmee u zich kunt voorbereiden op de komst van uw kind. Deze periode ligt rond de verwachte bezorgdatum. Het is onderverdeeld in 2 fasen: prenataal verlof en postnataal verlof. Hier heeft u in principe recht op:

 

KIND ZWANGERSCHAP POSTNATAL VERLOF TOTAAL
Voor het eerste kind 6 weken 10 weken 16 weken
Voor het tweede kind 6 weken 10 weken 16 weken
Voor het derde kind of meer 8 weken 18 weken 26 weken

 

Via uw gynaecoloog krijgt u nog 2 weken voor de bevalling en 4 weken erna.

Als de bevalling voor de vermoedelijke datum plaatsvindt, verandert dit niets aan de duur van je zwangerschapsverlof. Het is het kraamverlof dat dan wordt verlengd. Evenzo, als u laat bevalt, blijft het postnataal verlof hetzelfde, het wordt niet verlaagd.

Wat wordt uw vergoeding tijdens uw zwangerschapsverlof? ?

Uiteraard ontvang je tijdens je zwangerschapsverlof een toeslag die als volgt wordt berekend:

LEES  De belastingaangifte: de essentie

De dagvergoeding wordt berekend over het loon van de 3 maanden voorafgaand aan je zwangerschapsverlof of van de 12 voorafgaande maanden bij seizoens- of niet-continue activiteit.

Sociale zekerheid plafond

Uw loon wordt in aanmerking genomen binnen de limiet van het maandelijkse socialezekerheidsplafond voor het lopende jaar (d.w.z. 3€ 428,00 per 1 januari 2022). Ze kunnen ook worden overwogen voor de 12 maanden voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof als u een seizoens- of tijdelijke activiteit heeft.

Hoogte van de maximale dagvergoeding

Per 1 januari 2022 is de maximaal aantal van de dagelijkse moederschapsuitkering is € 89,03 per dag vóór aftrek van 21% kosten (CSG en CRDS).

Deze vergoedingen worden uiteraard uitbetaald onder bepaalde voorwaarden:

  • U bent minimaal 10 maanden voor uw zwangerschap verzekerd
  • Je hebt in de 150 maanden voorafgaand aan je zwangerschap minimaal 3 uur gewerkt
  • Je hebt in de 600 maanden voorafgaand aan je zwangerschap minimaal 3 uur gewerkt (tijdelijk, tijdelijk of seizoensafhankelijk)
  • U ontvangt een WW-uitkering
  • U heeft de afgelopen 12 maanden een WW-uitkering ontvangen
  • U bent minder dan 12 maanden gestopt met werken

Wij raden u aan om bij uw werkgever na te gaan van welke cao u afhankelijk bent wie deze toeslagen kan aanvullen. Evenzo is het handig om met uw onderlinge te bekijken op welke verschillende bedragen u recht heeft.

Als je een intermitterende artiest bent, moet je verwijzen naar dezelfde voorwaarden als werknemers met een contract voor bepaalde tijd, een tijdelijk contract of een seizoenscontract. Uw vergoeding wordt op dezelfde manier berekend.

LEES  Een baan vinden in Frankrijk: gids voor Duitsers

En voor de vrije beroepen ?

Wat werknemers betreft, moet u op de verwachte geboortedatum minimaal 10 maanden hebben bijgedragen. In dat geval profiteert u van:

  • Een forfaitaire moederlijke rustuitkering
  • Dagvergoedingen

U krijgt een moederschapsrustuitkering als u 8 weken stopt met werken. Het bedrag is 3 euro op 428,00er Januari 2022. De helft wordt uitbetaald bij aanvang van je zwangerschapsverlof en de andere helft na de bevalling.

Dan kunt u aanspraak maken op dagvergoedingen. Ze worden uitbetaald op de dag van uw stopzetting van de activiteit en gedurende minimaal 8 weken, waarvan 6, na de bevalling.

Het bedrag wordt berekend op basis van uw URSSAF-bijdrage. Die mag niet hoger zijn dan 56,35 euro per dag.

Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar, die u zal informeren over uw aanvullende rechten.

U bent een meewerkende echtgenoot 

De status van meewerkende echtgenoot komt overeen met een persoon die met zijn echtgenoot werkt, maar zonder salaris te ontvangen. Ze draagt ​​​​echter nog steeds bij aan de ziektekostenverzekering, pensioen, maar ook werkloosheid. De berekeningsgrondslagen zijn identiek aan die van de vrije beroepen.

vrouwelijke boeren

Natuurlijk heb jij ook last van zwangerschapsverlof. Maar het is de MSA (en niet de CPAM) die u tijdens deze periode ondersteunt. Als u telefoniste bent, begint uw zwangerschapsverlof 6 weken voor uw verwachte bevallingsdatum en duurt het 10 weken daarna.

Dan betaalt uw MSA uw vervanging. Zij is het die het bedrag vaststelt en rechtstreeks aan de vervangende dienst betaalt.

U kunt uw vervanger echter zelf inhuren, de vergoeding is dan binnen de in de overeenkomst gestelde grens gelijk aan het loon en de sociale lasten van de werknemer.