Concessiecontracten, die in Frankrijk het voorkeursinstrument waren voor de ontwikkeling van grote infrastructuren, zijn nog steeds de voorkeurscontracten die door de staat of lokale autoriteiten worden gebruikt om nieuwe openbare voorzieningen te moderniseren of te bouwen. De wettelijke regeling die op deze contracten van toepassing is, is aanzienlijk geëvolueerd, met name onder invloed van de Gemeenschap, om te verschuiven van een intuitu personae-contract naar een categorie overheidsopdrachten.

Deze MOOC getiteld "Concessies" heeft tot doel op een didactische manier de belangrijkste regels die van toepassing zijn op deze contracten te presenteren.

Deze cursus houdt rekening met de hervorming van december 2018 die een "code voor openbare orde" in de Franse wetgeving invoert. .

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  2 juli 2021 Professionele gesprekken kunnen worden afgenomen tot 30 september 2021 Professionele beoordelings- of inventarisatiegesprekken, die een verplichting van de werkgever zijn en die niet konden plaatsvinden vóór 30/06 / 2021, kunnen worden uitgevoerd tot 30/09/ 2021.