Print Friendly, PDF & Email

In ondernemingen met minstens 50 werknemers wordt het sociaal-economisch comité (CSE) regelmatig geraadpleegd en dient het als zodanig een oordeel te formuleren over de strategische oriëntaties van de onderneming, haar economische en financiële situatie, haar maatschappelijke beleid, evenals arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid.
De CSE wordt ook van tijd tot tijd geraadpleegd in bepaalde situaties, met name in geval van herstructurering en inkrimping van het personeelsbestand, collectief ontslag om economische redenen (inclusief de CSE in bedrijven met minder dan 50 werknemers), vrijwaring, invordering en gerechtelijke liquidatie .
De leden van de CSE hebben, om hun vaardigheden effectief te kunnen uitoefenen, toegang tot een economische, sociale en ecologische databank.

Bedrijven met minder dan 50 werknemers pdf CSE 11-49 werknemers | Hoe implementeer ik het in mijn bedrijf van 11 tot (…) Downloaden (578 KB) Bedrijven met 50 of meer werknemers pdf CSE | Hoe implementeer ik het in mijn bedrijf? Downloaden (904.8 KB) Tot welke informatie heeft de CSE toegang?

Alle informatie die de werkgever aan de CSE ter beschikking stelt, die met name zal worden gebruikt in het kader van:

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Succesvolle telefonische prospectie